Dịch vụ soạn thảo hợp đồng li xăng (license)

Xem kết quả: / 2
Bình thườngTuyệt vời 
but sach

 Hợp đồng li-xăng (license) là loại hợp đồng cho phép các bên chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp, giống cây trồng. Chuyển giao công nghệ thông qua hợp đồng li-xăng sẽ tạo điều kiện cho doanh nghiệp cải tiến sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh. Để quá trình chuyển giao diễn ra thuận lợi, hạn chế các rủi ro, đòi hỏi hợp đồng li-xăng phải được soạn thảo chặt chẽ, tuân thủ các quy định và thỏa mãn mục đích mà các bên hướng đến.

 

 

 Văn phòng Luật sư Tô Đình Huy cung cấp Dịch vụ Soạn thảo Hợp đồng li-xăng theo quy định hiện hành, bao gồm:

- Tiếp nhận yêu cầu khách hàng và các hồ sơ liên quan;

- Nghiên cứu, phân tích, đánh giá hồ sơ, yêu cầu để đưa ra ý kiến tư vấn pháp lý đối với yêu cầu của khách hàng;

- Tư vấn các quy định pháp lý chung liên quan đến đối tượng sở hữu công nghiệp, giống cây trồng: Loại đối tượng được chuyển giao, yêu cầu chuyển giao của từng đối tượng cụ thể;

- Hỗ trợ, tư vấn cho khách hàng các vấn đề liên quan đến nội dung hợp đồng; những nội dung bắt buộc phải có và những vấn đề pháp lý cần tuân thủ, bao gồm:

+ Căn cứ chuyển quyền sử dụng;

+ Dạng hợp đồng (dạng chuyển quyền sử dụng);

+ Phạm vi chuyển quyền sử dụng, quyền li – xăng thứ cấp và cải tiến li - xăng;

+ Thời hạn chuyển quyền sử dụng;

+ Giá chuyển quyền sử dụng và phương thức thanh toán;

+ Quyền và nghĩa vụ của mỗi bên;

+ Phương thức giải quyết tranh chấp.

- Soạn bản dự thảo hợp đồng trên cơ sở thông tin khách hàng cung cấp và ý kiến pháp lý đã tư vấn;

- Tham gia đàm phán hợp đồng;

- Hoàn thiện hợp đồng trên cơ sở ý kiến đánh giá và phản hồi của khách hàng;

- Theo dõi, giám sát việc thực hiện và thanh lý hợp đồng.

Với đội ngũ Luật sư có chuyên môn trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, thực hiện và tham gia nhiều vụ việc đàm phán ký kết hợp đồng, chúng tôi nắm bắt các rủi ro có thể phát sinh, luôn hướng đến quyền lợi tốt nhất của khách hàng.

Bạn muốn tìm hiểu thêm các vấn đề liên quan. Hãy tham khảo các bài viết khác tại website hoặc gọi tổng đài tư vấn 1900 6279 để được luật sư tư vấn trực tiếp, hoặc hẹn luật sư gọi 097 88 456 17.

Bạn muốn tìm hiểu thêm các vấn đề liên quan. Hãy tham khảo các bài viết khác tại website chúng tôi hoặc gọi Tổng đài 1900 6279 để được Luật sư tư vấn trực tiếp.