Notice: Constant _JEXEC already defined in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/index.php on line 20

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/joomla/import.php on line 29

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/joomla/import.php on line 32

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::load() should not be called statically in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/loader.php on line 161

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/loader.php on line 138

Strict Standards: Non-static method JRequest::clean() should not be called statically in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/joomla/import.php on line 33

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/joomla/environment/request.php on line 463

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/joomla/environment/request.php on line 464

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/joomla/environment/request.php on line 465

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/joomla/environment/request.php on line 466

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/joomla/environment/request.php on line 467

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/joomla/environment/request.php on line 468

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/joomla/import.php on line 35

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/joomla/import.php on line 38

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/joomla/import.php on line 39

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::load() should not be called statically in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/loader.php on line 161

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/loader.php on line 138

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/joomla/import.php on line 46

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/joomla/import.php on line 47

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/joomla/import.php on line 50

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/joomla/import.php on line 53

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/joomla/import.php on line 54

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/joomla/import.php on line 57

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/joomla/import.php on line 58

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/index.php:20) in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/joomla/session/session.php on line 423

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/index.php:20) in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/joomla/session/session.php on line 423

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/index.php:20) in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/joomla/session/session.php on line 426

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, string given in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/plugins/system/cefeedback.php on line 106
Dịch vụ Mua bán - Sáp nhập

Thủ tục phá sản doanh nghiệp

 Vá»›i mục tiêu cung cấp các phÆ°Æ¡ng án tÆ° vấn tối Æ°u cho doanh nghiệp trong quá trình hoạt Ä‘á»™ng, TDHLaw không chỉ tÆ° vấn thành lập công ty, tÆ° vấn thay đổi đăng ký kinh doanhtÆ° vấn xây dá»±ng quy chế, tÆ° vấn quy trình giải thể, chúng tôi còn cung cấp dịch vụ tÆ° vấn thủ tục phá sản doanh nghiệp an toàn- đúng pháp luật, giúp doanh nghiệp tìm kiếm cÆ¡ há»™i kinh doanh má»›i.

Đọc thêm...

Giải quyết tranh chấp mua bán sáp nhập

Xem kết quả: / 4
Bình thườngTuyệt vời 

Tranh chấp mua bán, sáp nhập doanh nghiệp có thể phát sinh trÆ°á»›c khi giao kết hợp đồng mua bán nhÆ° tranh chấp về vấn đề bảo mật thông tin cung cấp để đánh giá đối tác, trong quá trình thá»±c hiện hợp đồng mua bán nhÆ° tranh chấp quyền và nghÄ©a vụ theo hợp đồng, tranh chấp hoạt Ä‘á»™ng quản lý sau khi mua bán, sáp nhập... 

Đọc thêm...

Điều kiện mua bán sáp nhập doanh nghiệp

Điều kiện mua bán, sáp nhập doanh nghiệp là vấn đề pháp lý doanh nghiệp cần quan tâm khi có chiến lược tái cÆ¡ cấu, mở rá»™ng và phát triển kinh doanh. Doanh nghiệp muốn thá»±c hiện hoạt Ä‘á»™ng mua bán, sáp nhập buá»™c phải đáp ứng Ä‘iều kiện mua bán, sáp nhập doanh nghiệp. 

Đọc thêm...

Đối tượng sáp nhập doanh nghiệp

Đối tượng của quan hệ mua bán sáp nhập là doanh nghiệp vá»›i tính chất là “hàng hóa” đặc biệt trong quan hệ mua bán doanh nghiệp. TrÆ°á»›c hết, mua bán doanh nghiệp có bản chất của quan hệ mua bán tài sản theo quy định của pháp luật dân sá»± “là hành vi trao đổi giữa người mua hàng nhận Ä‘ược quyền sở hữu hàng hóa từ người bán bằng cách trả má»™t số tiền theo sá»± thỏa thuận về giá của hai bên”.

Đọc thêm...

Hệ quả pháp lý khi sáp nhập doanh nghiệp

Xem kết quả: / 3
Bình thườngTuyệt vời 

 Hệ quả của mua bán doanh nghiệp là bên mua phải kiểm soát được hoạt Ä‘á»™ng kinh doanh của doanh nghiệp mục tiêu. ÄÃ¢y là đặc Ä‘iểm quan trọng của mua bán doanh nghiệp để phân biệt vá»›i các hình thức đầu tÆ° tài chính. Mua bán doanh nghiệp phải đáp ứng tiêu chí là bên mua phải giành quyền sở hữu toàn bá»™ hoặc phần vốn chi phối của chủ sở hữu doanh nghiệp mục tiêu đủ để tham gia vào bá»™ máy quản trị doanh nghiệp và kiểm soát Ä‘ược hoạt Ä‘á»™ng kinh doanh của doanh nghiệp mục tiêu.

Đọc thêm...