Thủ tục phá sản doanh nghiệp

 Với mục tiêu cung cấp các phương án tư vấn tối ưu cho doanh nghiệp trong quá trình hoạt động, TDHLaw không chỉ tư vấn thành lập công ty, tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanhtư vấn xây dựng quy chế, tư vấn quy trình giải thể, chúng tôi còn cung cấp dịch vụ tư vấn thủ tục phá sản doanh nghiệp an toàn- đúng pháp luật, giúp doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội kinh doanh mới.

Đọc thêm...

Giải quyết tranh chấp mua bán sáp nhập

Xem kết quả: / 3
Bình thườngTuyệt vời 

Tranh chấp mua bán, sáp nhập doanh nghiệp có thể phát sinh trước khi giao kết hợp đồng mua bán như tranh chấp về vấn đề bảo mật thông tin cung cấp để đánh giá đối tác, trong quá trình thực hiện hợp đồng mua bán như tranh chấp quyền và nghĩa vụ theo hợp đồng, tranh chấp hoạt động quản lý sau khi mua bán, sáp nhập... 

Đọc thêm...

Điều kiện mua bán sáp nhập doanh nghiệp

Điều kiện mua bán, sáp nhập doanh nghiệp là vấn đề pháp lý doanh nghiệp cần quan tâm khi có chiến lược tái cơ cấu, mở rộng và phát triển kinh doanh. Doanh nghiệp muốn thực hiện hoạt động mua bán, sáp nhập buộc phải đáp ứng điều kiện mua bán, sáp nhập doanh nghiệp. 

Đọc thêm...

Đối tượng sáp nhập doanh nghiệp

Đối tượng của quan hệ mua bán sáp nhập là doanh nghiệp với tính chất là “hàng hóa” đặc biệt trong quan hệ mua bán doanh nghiệp. Trước hết, mua bán doanh nghiệp có bản chất của quan hệ mua bán tài sản theo quy định của pháp luật dân sự “là hành vi trao đổi giữa người mua hàng nhận được quyền sở hữu hàng hóa từ người bán bằng cách trả một số tiền theo sự thỏa thuận về giá của hai bên”.

Đọc thêm...

Hệ quả pháp lý khi sáp nhập doanh nghiệp

Xem kết quả: / 1
Bình thườngTuyệt vời 

 Hệ quả của mua bán doanh nghiệp là bên mua phải kiểm soát được hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp mục tiêu. Đây là đặc điểm quan trọng của mua bán doanh nghiệp để phân biệt với các hình thức đầu tư tài chính. Mua bán doanh nghiệp phải đáp ứng tiêu chí là bên mua phải giành quyền sở hữu toàn bộ hoặc phần vốn chi phối của chủ sở hữu doanh nghiệp mục tiêu đủ để tham gia vào bộ máy quản trị doanh nghiệp và kiểm soát được hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp mục tiêu.

Đọc thêm...