Tư vấn pháp luật doanh nghiệp

Tư vấn đầu tư nước ngoài

Xem kết quả: / 1
Bình thườngTuyệt vời 
Trong số các nước trong khu vực Đông Nam Á, Việt Nam được coi là nước ổn định nhất về chính trị, xã hội, an ninh quốc phòng. Con người Việt Nam rất cởi mỡ, thân thiện và muốn làm bạn với tất cả các nước. Đó là điều cơ bản và then chốt để nhà đầu tư khẳng định niềm tin quyết định đầu tư vào Việt Nam. Đến với chúng tôi, với đội ngũ luật sư, chuyên gia tư vấn đầu tư nước ngoài giàu kinh nghiệm, chúng tôi thực hiện các dịch vụ sau:

Đọc thêm...

Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Xem kết quả: / 1
Bình thườngTuyệt vời 

 Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp là việc thay đổi cơ cấu, tổ chức của doanh nghiệp theo định hướng phù hợp với quy mô và điều kiện hiện tại của doanh nghiệp đó. Theo quy định của pháp luật hiện hành thì doanh nghiệp được chuyển đổi giữa các hình thức sau:

Đọc thêm...

Luật sư tư vấn về hệ quả sau mua bán, sáp nhập doanh nghiệp

Mua bán, sáp nhập doanh nghiệp nhìn dưới góc độ pháp lý của Luật doanh nghiệp là một hình thức tái cơ cấu, tái cấu trúc lại doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc cơ cấu tái cấu trúc này không chỉ đơn giản là thay đổi bộ máy vận hành doanh nghiệp, mà mua bán, sáp nhập doanh nghiệp còn có một hệ quả vô cùng quan trọng là tiếp nhận và kiểm soát hoạt động của doanh nghiệp bị sáp nhập, bị mua lại.

Làm thế nào để kiểm soát một cách hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp bị sáp nhập, mua lại? Có những những vấn đề pháp lý gì, cũng như rủi ro nào có thể phát sinh trong quá trình kiểm soát?

Đọc thêm...

Luật sư tư vấn thực hiện Hợp đồng mua bán, sáp nhập

     Mua bán, sáp nhập doanh nghiệp được tiến hành ngày càng phổ biến trong nền kinh tế hiện nay. Thực hiện đúng thỏa thuận hợp đồng là điều các bên trong giao dịch hướng đến. Sau giao kết, có nhiều công việc cần thực hiện và để đảm bảo hiệu quả thì cần triển khai có kế hoạch, đúng quy trình, có phương án giải quyết các vấn đề phát sinh kịp thời. Do vậy, ý kiến hỗ trợ của chuyên gia pháp lý có chuyên môn là điều các doanh nghiệp rất quan tâm.

Đọc thêm...

Dịch vụ đại diện đàm phán hợp đồng nhượng quyền thương mại

Hợp đồng nhượng quyền thương mại là văn bản quan trọng ghi nhận quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia nhượng quyền. Với tầm quan trọng đó, đàm phán hợp đồng nhượng quyền thương mại là việc cần được chú trọng để  đảm bảo thỏa thuận hợp đồng phù hợp quy định pháp luật; cân bằng lợi ích giữa các chủ thể tham gia nhượng quyền thương mại thông qua quy định các quyền và nghĩa vụ tương ứng; đảm bảo tính thực thi cũng như giúp quá trình nhượng quyền thương mại diễn ra thuận lợi.

Đọc thêm...