Tư vấn pháp luật doanh nghiệp

Luật sư tư vấn về hệ quả sau mua bán, sáp nhập doanh nghiệp

  • PDF.

Mua bán, sáp nhập doanh nghiệp nhìn dưới góc độ pháp lý của Luật doanh nghiệp là một hình thức tái cơ cấu, tái cấu trúc lại doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc cơ cấu tái cấu trúc này không chỉ đơn giản là thay đổi bộ máy vận hành doanh nghiệp, mà mua bán, sáp nhập doanh nghiệp còn có một hệ quả vô cùng quan trọng là tiếp nhận và kiểm soát hoạt động của doanh nghiệp bị sáp nhập, bị mua lại.

Làm thế nào để kiểm soát một cách hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp bị sáp nhập, mua lại? Có những những vấn đề pháp lý gì, cũng như rủi ro nào có thể phát sinh trong quá trình kiểm soát?

Luật sư tư vấn thực hiện Hợp đồng mua bán, sáp nhập

  • PDF.

     Mua bán, sáp nhập doanh nghiệp được tiến hành ngày càng phổ biến trong nền kinh tế hiện nay. Thực hiện đúng thỏa thuận hợp đồng là điều các bên trong giao dịch hướng đến. Sau giao kết, có nhiều công việc cần thực hiện và để đảm bảo hiệu quả thì cần triển khai có kế hoạch, đúng quy trình, có phương án giải quyết các vấn đề phát sinh kịp thời. Do vậy, ý kiến hỗ trợ của chuyên gia pháp lý có chuyên môn là điều các doanh nghiệp rất quan tâm.

Dịch vụ đại diện đàm phán hợp đồng nhượng quyền thương mại

  • PDF.

Hợp đồng nhượng quyền thương mại là văn bản quan trọng ghi nhận quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia nhượng quyền. Với tầm quan trọng đó, đàm phán hợp đồng nhượng quyền thương mại là việc cần được chú trọng để  đảm bảo thỏa thuận hợp đồng phù hợp quy định pháp luật; cân bằng lợi ích giữa các chủ thể tham gia nhượng quyền thương mại thông qua quy định các quyền và nghĩa vụ tương ứng; đảm bảo tính thực thi cũng như giúp quá trình nhượng quyền thương mại diễn ra thuận lợi.

Tư vấn xin giấy phép mua, sử dụng công cụ hỗ trợ

  • PDF.

Bảo vệ an ninh, trật tự tại trụ sở, văn phòng, nhà máy và tự bảo vệ là nhu cầu chính đáng của doanh nghiệp. Chính vì vậy, pháp luật cho phép doanh nghiệp có nhu cầu được sử dụng các công cụ hỗ trợ như súng từ trường, các loại dùi cui... phục vụ mục đích nêu trên. Tuy nhiên, không phải doanh nghiệp được đương nhiên mua, sử dụng và tự quyết công cụ sử dụng. Nếu chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép mà doanh nghiệp mua, sử dụng công cụ hỗ trợ sẽ bị xử lý nghiêm khắc bởi mục đích quản lý loại công cụ mang tính nhạy cảm này.

Tư vấn sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp

  • PDF.

Sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp là một hình thức tổ chức lại doanh nghiệp phổ biến, được nhiều doanh nghiệp thực hiện khi muốn hợp tác mở rộng sản xuất, kinh doanh, tăng cường vị thế trên thị trường.

Vậy điều kiện sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp như thế nào? Trình tự thủ tục sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp ra sao, những vấn đề nào có thể phát sinh trong quá trình thực hiện?