Back Thông tin Án lệ tranh chấp hợp đồng

Án lệ tranh chấp hợp đồng

Tranh chấp về lựa chọn luật điều chỉnh hợp đồng

 • PDF.

TRANH CHẤP VỀ LỰA CHỌN LUẬT ĐIỀU CHỈNH HỢP ĐỒNG

Các bên:

Nguyên đơn     : Người bán Italia

Bị đơn               : Người mua Hàn Quốc

Tranh chấp liên doanh khi tự ý hành động

 • PDF.

TRANH CHẤP LIÊN DOANH KHI TỰ Ý HÀNH ĐỘNG

   Các bên:

     Nguyên đơn   : Một công ty Trung Quốc

     Bị đơn            : Một công ty Pháp

Tranh chấp về thanh toán trong hợp đồng bảo hiểm

 • PDF.

TRANH CHẤP THANH TOÁN TRONG HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM

            Các bên:

                        Nguyên đơn   : Một ngân hàng Bỉ (X)

                                                  Một công ty Pháp (Y)

                        Bị đơn            : Hãng bảo hiểm (Z)

Thế quyền trong hợp đồng

 • PDF.

THẾ QUYỀN TRONG HỢP ĐỒNG

            Các bên:

                        Nguyên đơn   : Ngân hàng (A)

                        Bị đơn : Người cung cấp bảo lãnh (B)

Sử dụng sáng chế miễn phí trong thời gian gia hạn

 • PDF.

SỬ DỤNG SÁNG CHẾ MIỄN PHÍ TRONG THỜI GIAN GIA HẠNG

            Các bên:

                        Nguyên đơn   : Chủ sở hữu bằng sáng chế Italia

                        Bị đơn            : Người sử dụng bằng sáng chế Italia

Tranh chấp trong hợp đồng cho phép sử dụng sáng chế

 • PDF.

TRANH CHẤP TRONG HỢP HỢP ĐỒNG CHO PHÉP SỬ DỤNG SÁNG CHẾ

            Các bên:

                        Nguyên đơn   : Công ty sử dụng sáng chế

                        Bị đơn : Công ty cho phép sử dụng sáng chế Mỹ

Tranh chấp về chọn luật áp dụng trong hợp đồng

 • PDF.

TRANH CHẤP VỀ CHỌN LUẬT ÁP DỤNG TRONG HỢP ĐỒNG 

Các bên:

Nguyên đơn   : Nhà sản xuất Mỹ

Bị đơn            : Người cho phép sử dụng bằng sáng chế Italia

Tranh chấp về thanh toán trong hợp đồng

 • PDF.

TRANH CHẤP VỀ THANH TOÁN TRONG HỢP ĐỒNG 

Các bên:

Nguyên đơn   : Công ty Pháp

Bị đơn : Công ty Mỹ

Tranh chấp về yêu cầu chấm dứt hợp đồng

 • PDF.

TRANH CHẤP VỀ YÊU CẦU CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

Các bên:

Nguyên đơn        : Nhà xuất khẩu Mĩ

Bị đơn                 : Nhà phân phối Ac-hen-ti-na

Lạm dụng quyền chấm dứt hợp đồng

 • PDF.

LẠM DỤNG QUYỀN CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

Các bên:

Nguyên đơn   : Nhà phân phối Libăng

Bị đơn : Nhà sản xuất ôtô Tây Âu

Tranh chấp về thay đổi thỏa thuận trong hợp đồng

 • PDF.

TRANH CHẤP VỀ THAY ĐỔI THỎA THUẬN TRONG HỢP ĐỒNG

Các bên:

Nguyên đơn   : Công ty đại diện bán hàng Mỹ

Bị đơn : Công ty Tây Ban Nha