Sáp nhập công ty TNHH vào công ty cổ phần

Xem kết quả: / 0
Bình thườngTuyệt vời 
5

Khoản 1 Điều 195 Luật doanh nghiệp 2014 quy định: Một hoặc một số công ty (sau đây gọi là công ty bị sáp nhập) có thể sáp nhập vào một công ty khác (sau đây gọi là công ty nhận sáp nhập) bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty nhận sáp nhập, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của công ty bị sáp nhập.

Do đó, trong trường hợp cần sáp nhập công ty TNHH vào công ty cổ phần thì không cần phải trải qua bước chuyển loại hình doanh nghiệp công ty TNHH thành công ty cổ phần trước khi thực hiện thủ tục sáp nhập như quy định của Luật doanh nghiệp 2005 nữa.

Các công việc Văn phòng luật sư Tô Đình Huy tư vấn và thực hiện liên quan đến thủ tục sáp nhập công ty TNHH vào công ty cổ phần như sau:

-   Tư vấn các khía cạnh pháp lý liên quan đến đến việc sáp nhập doanh nghiệp như phương án sáp nhập, phương án sử dung lao động, chuyển đổi tài sản, các vấn đề liên quan đến thuế…khi thực hiện sáp nhập.

- Tư vấn và hỗ trợ xây dựng soạn thảo hợp đồng sáp nhập và các vấn đề pháp lý liên quan đến hợp đồng sáp nhập.

- Tư vấn và hỗ trợ xây dựng điều lệ mới của công ty nhận sáp nhập, các vấn đề pháp lý liên quan như vốn điều lệ, cơ cấu vốn góp giữa các cổ đông, người đại diện trước pháp luật, cơ cấu tổ chức và hoạt đông của Công ty cổ phần được sáp nhập.

- Tư vấn và hỗ trợ việc tổ chức Đại hội cổ đông thành lập và chuẩn bị các hồ sơ cần thiết liên quan đến Đại hội cổ đông như tờ trình, biên bản, phiếu bầu cử, nghị quyết...-

Hoàn thiện hồ sơ pháp lý, đại diện nộp hồ sơ đăng ký sáp nhập 2 công ty tại Sở kế hoạch và đầu tư thành .

Hân hạnh được phục vụ quý Công ty.

 

Bạn muốn tìm hiểu thêm các vấn đề liên quan. Hãy tham khảo các bài viết khác tại website chúng tôi hoặc gọi Tổng đài 1900 6279 để được Luật sư tư vấn trực tiếp.