Quyền lợi khi tham gia bảo hiểm xã hội

Rate this item
(1 Vote)

Anh C hiện là nhân viên của công ty chuyên sản xuất đồ dùng văn phòng với hình thức Hợp đồng lao động không xác định thời hạn. A có đóng bảo hiểm đầy đủ. Vậy Anh C muốn hỏi quyền lợi của mình khi tham gia bảo hiểm xã hội là gì?

Văn phòng Luật sư Tô Đình Huy trả lời:

Theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội 2014, A là người lao động làm việc theo Hợp đồng lao động không xác định thời hạn nên thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Khi tham gia bảo hiểm xã hội, A sẽ có các quyền theo quy định tại Điều 18 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 như sau:

- Được tham gia và hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 (đối với bảo hiểm xã hội bắt buộc thì bao gồm chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hưu trí, tử tuất).

- Được cấp và quản lý sổ bảo hiểm xã hội.

- Nhận lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội đầy đủ, kịp thời, theo một trong các hình thức chi trả sau:

+ Trực tiếp từ cơ quan bảo hiểm xã hội hoặc tổ chức dịch vụ được cơ quan bảo hiểm xã hội ủy quyền;

+ Thông qua tài khoản tiền gửi của người lao động mở tại ngân hàng;

+ Thông qua người sử dụng lao động.

- Hưởng bảo hiểm y tế trong các trường hợp sau đây:

+ Đang hưởng lương hưu;

+ Trong thời gian nghỉ việc hưởng trợ cấp thai sản khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi;

+ Nghỉ việc hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng;

+ Đang hưởng trợ cấp ốm đau đối với người lao động mắc bệnh thuộc Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ Y tế ban hành.

- Được chủ động đi khám giám định mức suy giảm khả năng lao động nếu thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 45 của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 và đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội; được thanh toán phí giám định y khoa nếu đủ điều kiện để hưởng bảo hiểm xã hội.

- Ủy quyền cho người khác nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội.

- Định kỳ 06 tháng được người sử dụng lao động cung cấp thông tin về đóng bảo hiểm xã hội; định kỳ hằng năm được cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận về việc đóng bảo hiểm xã hội; được yêu cầu người sử dụng lao động và cơ quan bảo hiểm xã hội cung cấp thông tin về việc đóng, hưởng bảo hiểm xã hội.

- Khiếu nại, tố cáo và khởi kiện về bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật.”

Như vậy, khi tham gia bảo hiểm xã hội, A sẽ được hưởng các quyền lợi như trên.

insurance-clipart-insurance-umbrella-md