Back Dịch vụ Đại diện đàm phán

Đàm phán hợp đồng chuyển giao công nghệ

Chuyển giao công nghệ là hoạt động kinh doanh phổ biến, thể hiện việc chuyển nhượng quyền sở hữu công nghệ hoặc chuyển giao quyền sử dụng công nghệ từ bên có quyền sang bên nhận công nghệ. Hợp đồng chuyển giao công nghệ là văn bản quan trọng thể hiện các vấn đề liên quan đến chuyển giao, là cơ sở ràng buộc cũng như bảo vệ các bên khi thực hiện chuyển giao. Do vậy, đàm phán hợp đồng chuyển giao công nghệ là một giai đoạn mang tính chất quyết định mà cá nhân, tổ chức cần chú trọng, quan tâm.

Đọc thêm...

Dịch vụ đại diện đàm phán hợp đồng vay

Vay là một giải pháp tối ưu nhằm khắc phục những thiếu hụt về tài chính trong trường hợp cấp thiết. Ngoài vay ngân hàng, vay của tổ chức hoặc cá nhân khác cũng là phương án được cân nhắc nhiều hiện nay. Thực tế hoạt động vay cho thấy, bên đi vay thường chịu yếu thế trong đàm phán hợp đồng. Chẳng hạn, người vay thường phải chấp thuận theo hợp đồng mẫu khi vay ngân hàng. Tuy nhiên, điều đó không là tuyệt đối nếu bên vay đủ am hiểu và kinh nghiệm để phát hiện điểm mạnh, căn cứ pháp lý trong đàm phán.

Đọc thêm...

Đại diện đàm phán ký kết hợp đồng

Chúng tôi đã đại diện đàm phán và tham gia ký kết hàng trăm hợp đồng cho khác hàng. Phần nhiều các doanh nghiệp cho rằng: nhiều cuộc đàm phán để ký kết hợp đồng không nhất thiết phải có luật sư tham gia, họ cần Luật sư tham gia khi:
 

Đọc thêm...

Đại diện giải quyết tranh chấp nội bộ doanh nghiệp

Tranh chấp nội bộ doanh nghiệp là một dạng tranh chấp khá phổ biến hiện nay đối với doanh nghiệp khi phần nhiều Doanh nghiệp Việt Nam chỉ chú trọng giải quyết các vấn đề đầu vào - đầu ra của doanh nghiệp còn vấn đề nội bộ còn "bỏ lửng", cụ thể là thiếu các định chế điều chỉnh quan hệ nội bộ và đặc biệt là sự am hiểu pháp luật để điểu chỉnh, giải quyết các vấn đề nội bộ doanh nghiệp.

Đọc thêm...

Đại diện đàm phán bồi thường tai nạn giao thông

Tai nạn giao thông là một vấn đề xã hội đang rất nhiều người quan tâm. Nhà nước đang áp dụng nhiều biện pháp để hạn chế nhưng thực tế nó vẫn là vấn đề được nhiều người lo ngại đặc biệt khi tai nạn xảy ra. Các thiệt hại về tài sản, sức khỏe, tính mạng thường nghiêm trọng và hướng giải quyết là vấn đề khó xác định và đòi hỏi phải có sự hiểu biết pháp luật và kinh nghiệp giải quyết.

Đọc thêm...

Đại diện đàm phán bồi thường khi thu hồi đất

Trong quan hệ thu hồi đất để thực hiện các dự án đầu tư. Theo quy định của pháp luật một trong hai bên hoàn toàn có thế ủy quyền cho một bên khác đại diện đàm phán bồi thường khi thu hồi đất theo dự án.

Đọc thêm...