Back Dịch vụ Hoàn thiện hồ sơ

Tư vấn mua bán, sáp nhập doanh nghiệp

Mua bán và sáp nhập doanh nghiệp (M&A) là một phần tất yếu của bất cứ nền kinh tế lành mạnh nào và là một công cụ hiệu quả để tái cơ cấu doanh nghiệp. Lĩnh vực này đang rất phát triển cùng với sự gia tăng số lượng các nhà đầu tư tại Việt Nam và việc xóa bỏ giới hạn tối đa 30% vốn khi mua cổ phần của các doanh nghiệp trong nước. Dịch vụ tư vấn về "Mua bán và sáp nhập" của chúng tôi bao gồm:

Đọc thêm...

Dịch vụ hoàn thiện hồ sơ khởi kiện

Hiện nay, Đối với các đơn khởi kiện thông dụng, tòa án đã niêm yết tại trụ sở tòa án hoặc đưa lên website của tòa án, cá nhân, tổ chức có nhu cầu có thể tham khảo và tự soạn thảo. Tuy nhiên, đối với chúng tôi, hồ sơ khởi kiện là rất quan trọng vì nó định hướng cho cả quá trình giải quyết vụ án,

Đọc thêm...

Hoàn thiện hồ sơ xin giấy phép

Hiện tại, các cơ quan nhà nước đã công khai các thủ tục hành chính và các biểu mẫu. Điều này thuận lợi cho mọi người trong việc thực hiện các thủ tục hành chính. Tuy nhiên, từ thủ tục và thực tế là một khoảng cách khá lớn, không đơn giản và dễ dàng cho những người không có kinh nghiệm. Để được thực hiện công việc thuận lợi, tránh việc phải từ chối hoặc bổ sung hoặc làm khó do không có kinh nghiệm ứng xử thực tế khi đi xin các loại giấy phép.

Đọc thêm...