Back Dịch vụ Giải quyết tranh chấp

Dịch vụ giải quyết tranh chấp

Giải quyết tranh chấp chấm dứt hợp đồng lao động

Pháp luật lao động cho phép người lao động, doanh nghiệp được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong một số trường hợp mà không phải gánh chịu hậu quả pháp lý nhưng phải tuân thủ điều kiện chấm dứt và thời gian thông báo trước. Tuy nhiên, vì xuất phát từ nhu cầu của một bên và chưa có nhận thức đầy đủ về quy định pháp luật nên người lao động và doanh nghiệp thường xảy ra tranh chấp. 

 Tranh chấp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động là một dạng tranh chấp lao động phổ biến, điển hình.

Giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán nhà

Hợp đồng mua nhà trong tương lai có những đặc điểm khác biệt so với các hình thức chuyển nhượng bất động sản khác. Người mua nhà hình thành trong tương lai thường chịu những rủi ro trong quan hệ hợp đồng. Để bảo vệ tốt nhất quyền lợi khi phát sinh tranh chấp, người mua nhà hình thành trong tương lai cần tham vấn ý kiến chuyên gia pháp lý trong lĩnh vực này.

Giải quyết tranh chấp hợp đồng đào tạo

Xem kết quả: / 2
Bình thườngTuyệt vời 

Trong quan hệ lao động, đào tạo người lao động có vai trò rất quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả công việc. Doanh nghiệp muốn có đội ngũ lao động lành nghề, chuyên nghiệp, phù hợp với nhu cầu của mình doanh nghiệp đã đầu tư cho người lao động học tập và mong muốn người lao động làm việc, cống hiến trong thời gian phù hợp.

Luật sư tư vấn chấm dứt hợp đồng lao động

Trong quan hệ lao động, chấm dứt Hợp đồng lao động là vấn đề được doanh nghiệp và người lao động rất quan tâm bởi tác động trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của các bên. Bộ luật Lao động 2012 quy định nhiều trường hợp dẫn đến chấm dứt Hợp đồng lao động, trong đó phổ biến là việc chấm dứt Hợp đồng lao động xuất phát từ nhu cầu của một bên trong hợp đồng. Khi quyết định chấm dứt Hợp đồng lao động, người sử dụng lao động, người lao động cần lưu ý các quy định nhằm đảm bảo tính hợp pháp và hài hòa lợi ích của các bên.

Giải quyết tranh chấp chấm dứt hợp đồng

Xem kết quả: / 1
Bình thườngTuyệt vời 

 Hiện nay, tranh chấp về hợp đồng xảy ra rất thường xuyên, các tranh chấp không chỉ phát sinh trong quá trình giao kết hay thực hiện hợp đồng mà ngay cả giai đoạn kết thúc hợp đồng cũng có thể phát sinh nhiều vấn đề đáng tranh luận. Điều này gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc kết thúc và thanh lý hợp đồng, tạo sự mất cân bằng giữa quyền và lợi ích của các bên tham gia giao kết.

Khi tranh chấp xảy ra, các bên thường khó có tiếng nói chung, vậy làm thế nào để giải quyết tranh chấp chấm dứt hợp đồng một cách nhanh chóng nhất mà vẫn đảm bảo quyền và lợi ích các bên.