Back Dịch vụ Soạn thảo văn bản

Tư vấn soạn thảo phương án lao động khi mua bán doanh nghiệp

Thiết lập phương án lao động là việc các doanh nghiệp phải thực hiện khi dự định mua bán , sáp nhập. Bởi lẽ, doanh nghiệp bị mua lại sẽ chấm dứt sự tồn tại sau khi mua bán, sáp nhập doanh nghiệp, quan hệ lao động sẽ được chuyển giao cho công ty nhận mua. Khi đó, nhiều vấn đề lao động phát sinh như: giải quyết thủ tục chấm dứt quan hệ lao động với công ty bị bán, giải quyết các chế độ (nếu có), thiết lập quan hệ lao động với công ty nhận mua...

Vậy xây dựng phương án như thế nào là phù hợp? Điều kiện để xây dựng phương án lao động là gì? Làm thế nào để hạn chế những rủi ro khi xây dựng phương án lao động?

Đọc thêm...

Soạn thảo thỏa thuận nguyên tắc trước giao kết hợp đồng mua bán sáp nhập

Thỏa thuận nguyên tắc, Biên bản ghi nhớ là văn bản được các bên sử dụng để thiết lập những thỏa thuận nền tảng ban đầu của giao dịch khi tiến hành mua bán, sáp nhập doanh nghiệp. Thỏa thuận nguyên tắc, Biên bản ghi nhớ ghi nhận những nội dung cơ bản nhất của thương vụ đồng thời đặt ra chuẩn mực chung cho các bên thực hiện các công việc hướng đến ký kết hợp đồng. Khi soạn thảo Thỏa thuận nguyên tắc, Biên bản ghi nhớ, doanh nghiệp cần nắm rõ những quy định liên quan nhằm đảm bảo tính đầy đủ, toàn diện.

Đọc thêm...

Soạn thảo Thỏa thuận bảo mật thông tin trước mua bán sáp nhập

Thỏa thuận bảo mật thông tin trước khi mua bán sáp nhập có vai trò quan trọng trong thương vụ. Bởi, để quyết định giao dịch, doanh nghiệp cần có đánh giá tổng quan đối tác và cung cấp thông tin trước khi giao kết hợp đồng là yêu cầu bắt buộc. Thỏa thuận bảo mật thông tin không chỉ giúp các bên xác định thông tin được bảo mật, mà thông qua đó, doanh nghiệp hiểu rõ quyền tiếp cận thông tin cũng như xây dựng cách thức tiếp cận phù hợp, không gây phương hại cho nhau dù các bên có tiến tới giao kết hợp đồng mua bán sáp nhập hay không.

Đọc thêm...

Soạn đơn khiếu nại trong vụ án hình sự

Trong suốt quá trình giải quyết vụ án hình sự từ khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, có nhiều quyết định được ban bành, nhiều hành vi được thực hiện bởi cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng. Trường hợp có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình, cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng đó. Làm thế nào để soạn thảo Đơn khiếu nại đảm bảo được thụ lý, giải quyết và bảo vệ được quyền lợi của mình?

Đọc thêm...

Đơn đề nghị triệu tập người làm chứng

Xem kết quả: / 1
Bình thườngTuyệt vời 

Người làm chứng đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo giải quyết vụ án chính xác, khách quan. Để người biết về nguồn tin tội phạm, tình tiết vụ án được tham gia làm chứng cần có quyết định triệu tập từ cơ quan tiến hành tố tụng. Thực tế, không phải trường hợp nào cơ quan tiến hành tố tụng cũng xác định đúng và kịp thời người làm chứng. Do đó, để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, đương sự và những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan/đại diện hợp pháp của họ/luật sư có quyền đề nghị triệu tập người làm chứng.

Đọc thêm...