Sở hữu trí tuệ

Luật sư đại diện đàm phán hợp đồng li xăng (license)

Hợp đồng li-xăng (license) cho phép chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ, tạo điều kiện cải tiến sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Để đạt mục tiêu đề ra, đàm phán hợp đồng li-xăng là giai đoạn quyết định những lợi ích mà doanh nghiệp đạt được, cũng như đảm bảo an toàn pháp lý của hoạt động chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ. Đối với những hợp đồng có giá trị lớn hoặc đối tượng hợp đồng phức tạp, sự hỗ trợ của chuyên gia đàm phán hợp đồng là lựa chọn đáng cân nhắc đối với doanh nghiệp.

Đọc thêm...

Tư vấn giải quyết tranh chấp chỉ dẫn địa lý

Danh tiếng, chất lượng của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý có được do điều kiện địa lý với các yếu tố tự nhiên và con người quyết định. Vì vậy, các hành vi xâm phạm chỉ dẫn địa lý đã được bảo hộ gây thiệt hại không nhỏ về kinh tế và uy tín sản phẩm trên thị trường. Hơn nữa, hành vi xâm phạm làm phát sinh những tranh chấp chỉ dẫn địa lý giữa chủ thể đã đăng ký và chủ thể xâm phạm. Việc tư vấn, hỗ trợ của chuyên gia pháp lý là cần thiết để giải quyết tranh chấp.

Đọc thêm...

Dịch vụ giải quyết tranh chấp quyền liên quan

Xem kết quả: / 2
Bình thườngTuyệt vời 

            Quyền liên quan là quyền phái sinh từ quyền tác giả, có vai trò trung gian giữa tác giả của tác phẩm và công chúng. Trong bối cảnh xã hội hiện nay, quyền sở hữu trí tuệ nói chung và quyền liên quan nói riêng dễ bị xâm phạm bằng nhiều cách thức khác nhau, làm phát sinh tranh chấp quyền liên quan. Với đối tượng tranh chấp đặc thù, các bên cần tham vấn ý kiến chuyên gia và yêu cầu luật sư giải quyết tranh chấp quyền liên quan nhằm bảo vệ tốt nhất quyền lợi hợp pháp của mình.  

Đọc thêm...

Luật sư tư vấn duy trì hiệu lực của các văn bằng bảo hộ

Xem kết quả: / 1
Bình thườngTuyệt vời 

Duy trì hiệu lực của các văn bằng bảo hộ là vấn đề cần được doanh nghiệp, chủ văn bằng lưu ý quan tâm. Mỗi văn bằng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ sẽ có một thời hạn nhất định với số lần gia hạn theo quy định. Để đảm bảo văn bằng không bị chấm dứt hiệu lực, các quyền sở hữu công nghiệp được bảo hộ liên tục, chủ văn bằng cần thực hiện thủ tục gia hạn, duy trì hiệu lực của các văn bằng bảo hộ.

Đọc thêm...