Tư vấn pháp luật doanh nghiệp

Luật sư tư vấn về hệ quả sau mua bán, sáp nhập doanh nghiệp

Luật sư tư vấn về hệ quả sau mua bán, sáp nhập doanh nghiệp

Mua bán, sáp nhập doanh nghiệp nhìn dưới góc độ pháp lý của Luật doanh nghiệp là một hình thức tái cơ cấu, tái cấu trúc lại doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc cơ cấu tái cấu trúc này không chỉ đơn giản là ...

Đọc thêm...

Loading...

Soạn thảo hợp đồng

 Soạn thảo Hợp đồng cho thuê nhà

Soạn thảo Hợp đồng cho thuê nhà

Với nhu cầu gia tăng về chỗ ở nêu nhu cầu thuế nhà cũng tăng theo. Tuy nhiên việc thuê nhà lại được thực hiện theo hợp đồng có sẵn của chủ nhà, không đảm bảo được toàn vẹn quyền và lợi ích của các bên...

Đọc thêm...

Loading...

Soạn thảo văn bản

Tư vấn soạn thảo phương án lao động khi mua bán doanh nghiệp

Tư vấn soạn thảo phương án lao động khi mua bán doanh nghiệp

T hiết lập phương án lao động là việc các doanh nghiệp phải thực hiện khi dự định mua bán , sáp nhập . Bởi lẽ, doanh nghiệp bị mua lại sẽ chấm dứt sự tồn tại sau khi mua bán, sáp nhập doanh nghiệp, quan ...

Đọc thêm...

Loading...

Soát xét - Hiệu chỉnh

Dịch vụ xem xét, hiệu chỉnh điều lệ tổ chức

Dịch vụ xem xét, hiệu chỉnh điều lệ tổ chức

Các công ty, hội, hiệp hội khi thực hiện đăng ký kinh doanh, đăng ký hoạt động của doanh nghiệp, các tổ chức khác điều phải soạn thảo điều lệ để đăng ký nhưng không nhiều tổ chức xem điều lệ là văn bả...

Đọc thêm...

Loading...

Hoàn thiện hồ sơ

Tư vấn mua bán, sáp nhập doanh nghiệp

Tư vấn mua bán, sáp nhập doanh nghiệp

Mua bán và sáp nhập doanh nghiệp (M&A) là một phần tất yếu của bất cứ nền kinh tế lành mạnh nào và là một công cụ hiệu quả để tái cơ cấu doanh nghiệp. Lĩnh vực này đang rất phát triển cùng với sự g...

Đọc thêm...

Loading...

Cung cấp mẫu văn bản

Cung cấp mẫu hợp đồng liên quan bất động sản

Cung cấp mẫu hợp đồng liên quan bất động sản

Bất động sản thường là tài sản có giá trị lớn, là cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ cho hoạt động của hầu hết các lĩnh vực kinh tế, chính trị - xã hội. Hiện nay, nhu cầu của khách hàng về bất động sản r...

Đọc thêm...

Loading...

Mua bán - Sáp nhập

Sở hữu trí tuệ

Tư vấn giải quyết tranh chấp chỉ dẫn địa lý

Tư vấn giải quyết tranh chấp chỉ dẫn địa lý

Danh tiếng, chất lượng của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý có được do điều kiện địa lý với các yếu tố tự nhiên và con người quyết định. Vì vậy, c ác hành vi xâm phạm chỉ dẫn địa lý đã được bảo hộ gây thiệt hại ...

Đọc thêm...

Loading...

Đại diện đàm phán

Đàm phán hợp đồng chuyển giao công nghệ

Đàm phán hợp đồng chuyển giao công nghệ

Chuyển giao công nghệ là hoạt động kinh doanh phổ biến, thể hiện việc chuyển nhượng quyền sở hữu công nghệ hoặc chuyển giao quyền sử dụng công nghệ từ bên có quyền sang bên nhận công nghệ. Hợp đồng ch...

Đọc thêm...

Loading...