Tư vấn pháp luật doanh nghiệp

Tư vấn đầu tư nước ngoài

Tư vấn đầu tư nước ngoài

Trong số các nước trong khu vực Đông Nam Á, Việt Nam được coi là nước ổn định nhất về chính trị, xã hội, an ninh quốc phòng. Con người Việt Nam rất cởi mỡ, thân thiện và muốn làm bạn với tất cả các nư...
Loading...

Soạn thảo hợp đồng

Dịch vụ soạn thảo hợp đồng

Dịch vụ soạn thảo hợp đồng

Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên tham gia nhằm xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền và nghĩa vụ trong những quan hệ xã hội cụ thể. Hợp đồng đóng vai trò hết sức quan trọng, vừa phải đảm bảo được q...

Đọc thêm...

Loading...

Soạn thảo văn bản

Dịch vụ Soạn thảo Đơn yêu cầu thuận tình ly hôn

Dịch vụ Soạn thảo Đơn yêu cầu thuận tình ly hôn

Một khi mục đích của hôn nhân không thể đạt được, pháp luật hôn nhân và gia đình cho phép hai vợ chồng có thể đơn phương hoặc cùng yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn. Trong trường thuận tình ly hôn, vợ ...

Đọc thêm...

Loading...

Soát xét - Hiệu chỉnh

Dịch vụ xem xét, hiệu chỉnh điều lệ tổ chức

Dịch vụ xem xét, hiệu chỉnh điều lệ tổ chức

Các công ty, hội, hiệp hội khi thực hiện đăng ký kinh doanh, đăng ký hoạt động của doanh nghiệp, các tổ chức khác điều phải soạn thảo điều lệ để đăng ký nhưng không nhiều tổ chức xem điều lệ là văn bả...

Đọc thêm...

Loading...

Hoàn thiện hồ sơ

Tư vấn mua bán, sáp nhập doanh nghiệp

Tư vấn mua bán, sáp nhập doanh nghiệp

Mua bán và sáp nhập doanh nghiệp (M&A) là một phần tất yếu của bất cứ nền kinh tế lành mạnh nào và là một công cụ hiệu quả để tái cơ cấu doanh nghiệp. Lĩnh vực này đang rất phát triển cùng với sự g...

Đọc thêm...

Loading...

Cung cấp mẫu văn bản

Cung cấp mẫu hợp đồng liên quan bất động sản

Cung cấp mẫu hợp đồng liên quan bất động sản

Bất động sản thường là tài sản có giá trị lớn, là cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ cho hoạt động của hầu hết các lĩnh vực kinh tế, chính trị - xã hội. Hiện nay, nhu cầu của khách hàng về bất động sản r...

Đọc thêm...

Loading...

Mua bán - Sáp nhập

Sở hữu trí tuệ

Luật sư đại diện đàm phán hợp đồng li xăng (license)

Luật sư đại diện đàm phán hợp đồng li xăng (license)

Hợp đồng li-xăng (license) cho phép chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ, tạo điều kiện cải tiến sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Để đạt mục tiêu đề ra, đàm phán hợp đồng li-xăng l...

Đọc thêm...

Loading...

Đại diện đàm phán

Đàm phán hợp đồng chuyển giao công nghệ

Đàm phán hợp đồng chuyển giao công nghệ

Chuyển giao công nghệ là hoạt động kinh doanh phổ biến, thể hiện việc chuyển nhượng quyền sở hữu công nghệ hoặc chuyển giao quyền sử dụng công nghệ từ bên có quyền sang bên nhận công nghệ. Hợp đồng ch...

Đọc thêm...

Loading...