ĐỘI NGŨ LUẬT SƯLuật sư điều hành - Luật sư Tô Đình Huy
 
Huy 1 - Copy

Luật sư- Thạc sĩ TÔ ĐÌNH HUY

Luật sư điều hành

 

Nơi làm việc: Văn phòng tại Thành phố Hồ Chí Minh           

Di động: 097 88 456 17     Email: info@luatsuhcm.com

Lĩnh vực Chuyên môn

 • Tư vấn tài chính - ngân hàng
 • Doanh nghiệp
 • Sáp nhập và Mua Cổ phần
 • Bất động Sản
 • Xây dựng

 • Lao động
 • Sở hữu Trí tuệ
 • Nhượng quyền Thương mại
 • Hợp đồng
 • Tranh tụng và Giải pháp Tranh chấp

Hội hành nghề

 • Đoàn Luật sư thành phố Hồ Chí Minh
 • Hội viên BNI

Đào tạo

 • Thạc sĩ Luật kinh tế, Học viên khoa học xã hội, 2013
 • Pháp luật lao động chuyên sâu, TTTT Khoa học công nghệ, 2010
 • Pháp luật chuyên sâu Hợp chuẩn, hợp quy, Chi cục tiêu chuẩn đo  lường chất lượng, 2010
 • Tiêu chuẩn hóa doanh nghiệp, Chi cục tiêu chuẩn đo  lường chất lượng, 2009
 • Đo lường năng suất trong doanh nghiệp, Chi cục tiêu chuẩn đo  lường chất lượng, 2009
 • Định giá, pháp luật bất động sản, Đại học kinh tế Tp.Hồ Chí Minh, 2008
 • Quản trị doanh nghiệp, Viện Quản Trị Doanh Nghiệp, 2007
 • Kỹ năng hành nghề Luật sư, Học viện Tư Pháp, 2007
 • Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, 2002;
Ngôn ngữ: Tiếng việt, Tiếng Anh


 


luatsuhcm.com

LOGO CHUAN2
Văn phòng luật sư Tô Đình Huy

hoidapluatviet.com

vfds
Chuyên trang Hỏi đáp pháp luật

luatnhadat.net

ảegvfd
Trung tâm TT DVPL Nhà và Đất

luathopdong.com

dsc x
Chuyên trang Pháp luật hợp đồng

Tailieuquanly.net

ds
Diễn đàn tài liệu quản lý