Notice: Constant _JEXEC already defined in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/index.php on line 20

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/joomla/import.php on line 29

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/joomla/import.php on line 32

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::load() should not be called statically in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/loader.php on line 161

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/loader.php on line 138

Strict Standards: Non-static method JRequest::clean() should not be called statically in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/joomla/import.php on line 33

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/joomla/environment/request.php on line 463

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/joomla/environment/request.php on line 464

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/joomla/environment/request.php on line 465

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/joomla/environment/request.php on line 466

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/joomla/environment/request.php on line 467

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/joomla/environment/request.php on line 468

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/joomla/import.php on line 35

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/joomla/import.php on line 38

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/joomla/import.php on line 39

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::load() should not be called statically in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/loader.php on line 161

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/loader.php on line 138

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/joomla/import.php on line 46

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/joomla/import.php on line 47

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/joomla/import.php on line 50

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/joomla/import.php on line 53

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/joomla/import.php on line 54

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/joomla/import.php on line 57

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/joomla/import.php on line 58

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/index.php:20) in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/joomla/session/session.php on line 423

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/index.php:20) in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/joomla/session/session.php on line 423

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/index.php:20) in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/joomla/session/session.php on line 426

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, string given in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/plugins/system/cefeedback.php on line 106
Hiệu lực của hợp đồng thương mại
Back Thông tin Kiến thức về hợp đồng Hiệu lực của hợp đồng thương mại

Hiệu lực của hợp đồng thương mại

Xem kết quả: / 6
Bình thườngTuyệt vời 

1.1.           Thời Ä‘iểm có hiệu lá»±c

Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng thương mại được áp dụng theo quy định tại Điều 405, BLDS 2005: “Hợp đồng được giao kết hợp pháp có hiệu lực tại thời điểm giao kết, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.”

à Hợp đồng thương mại cũng như hợp đồng dân sự, được xác lập vào thời điểm giao kết khi hai bên đã đạt được ý chí chung thống nhất. Ý chí chung thống nhất đó chỉ được pháp luật công nhận và bảo vệ tại thời điểm phát sinh hiệu lực của hợp đồng.

Theo nguyên tắc chung thì hợp đồng sẽ hợp đồng sẽ phát sinh hiệu lá»±c pháp luật ngay từ thời Ä‘iểm giao kết. Tuy nhiên pháp luật cÅ©ng dá»± liệu cho phép má»™t số trường hợp ngoại lệ mà theo đó hợp đồng phát sinh hiệu lá»±c tại thời Ä‘iểm khác sau thời Ä‘iểm giao kết, thể hiện qua cụm từ ngữ “ trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác” ở Điều 405 trên. NhÆ° vậy, pháp luật tôn trọng sá»­ thỏa thuận của các bên. Các bên có thể thỏa thuận về thời Ä‘iểm có hiệu lá»±c của hợp đồng, có nghÄ©a là tá»± thỏa thuận thời Ä‘iểm ý chí chung của mình được pháp luật công nhận, bảo vệ. Điều này có lợi cho các bên trong những trường hợp khi các bên mong muốn xác lập hợp đồng, nhÆ°ng còn do dá»± vì còn bị lệ thuá»™c vào má»™t số sá»± kiện khách quan có thể xảy đến. Các bên có thể  thỏa thuận về hiệu lá»±c của hợp đồng theo rất nhiều cách thức Ä‘a dạng khác nhau ví dụ nhÆ° sau:

  • Hợp đồng có hiệu lá»±c vào má»™t thời Ä‘iểm sau khi giao kết, ví dụ 30 ngày sau khi kí hợp đồng.
  • Hợp đồng có hiệu lá»±c trong má»™t thời hạn nhất định, ví dụ trong vòng má»™t năm kể từ ngày được giao kết, quá thời hạn đó hợp đồng hết hiệu lá»±c.
  • Hợp đồng chỉ có hiệu lá»±c khi má»™t bên đã trả trÆ°á»›c má»™t phần giá thành, hoặc khi má»™t bên đáp ứng những Ä‘iều kiện nhất định để cung ứng hàng hóa, dịch vụ theo thỏa thuận, ví dụ có thâm niên và quy mô kinh doanh nhất định trong má»™t số lÄ©nh vá»±c đấu thầu, ví dụ đấu thầu xây dá»±ng cÆ¡ bản.
  • Ràng buá»™c hiệu lá»±c của hợp đồng vào những sá»± kiện pháp lý trong tÆ°Æ¡ng lai.
  • Hợp đồng chỉ có hiệu lá»±c khi nếu ná»™i dung của nó được phê duyệt bởi má»™t cÆ¡ quan thứ 3, ví dụ hợp đồng mua bán nhà đất chỉ có hiệu lá»±c khi được công chứng bởi cÆ¡ quan nhà nÆ°á»›c có thẩm quyền.
  • Hợp đồng phải tuân thủ những hình thức nhất định chí có hiệu lá»±c khi đã đáp ứng các yêu cầu về hình thức đó, ví dụ đã được lập bằng văn bản, hoặc văn bản đã được công chứng, hoặc văn bản hợp đồng đã được đăng kí tại cÆ¡ quan nhà nÆ°á»›c có thẩm quyền.

1.2.           Các Ä‘iều kiện để hợp đồng thÆ°Æ¡ng mại có hiệu lá»±c

Cũng tương tự như hợp đồng dân sự, một hợp đồng thương mại có hiệu lực khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

  • Người tham gia giao kết hợp đồng có năng lá»±c hành vi dân sá»±.
  • Mục đích và ná»™i dung của hợp đồng không vi phạm Ä‘iều cấm của pháp luật, không trái vá»›i đạo đức xã há»™i.
  • Người tham gia giao kết hợp đồng phải hoàn toàn tá»± nguyện.
  • Nếu pháp luật quy định hợp đồng phải tuân thủ những hình thức nhất định, ví dụ phải được lập thành văn bản, hoặc văn bản đã được công chứng, hoặc văn bản hợp đồng đã được đăng kí tại cÆ¡ quan nhà nÆ°á»›c có thẩm quyền, thì hợp đồng chỉ có hiệu lá»±c nếu tuân thủ các hình thức này ( Điều 122 BLDS 2005).

Bạn muốn tìm hiểu thêm các vấn đề liên quan. Hãy tham khảo các bài viết khác tại website chúng tôi hoặc gọi Tổng đài 1900 6279 để được Luật sư tư vấn trực tiếp.