Notice: Constant _JEXEC already defined in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/index.php on line 20

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/joomla/import.php on line 29

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/joomla/import.php on line 32

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::load() should not be called statically in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/loader.php on line 161

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/loader.php on line 138

Strict Standards: Non-static method JRequest::clean() should not be called statically in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/joomla/import.php on line 33

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/joomla/environment/request.php on line 463

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/joomla/environment/request.php on line 464

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/joomla/environment/request.php on line 465

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/joomla/environment/request.php on line 466

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/joomla/environment/request.php on line 467

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/joomla/environment/request.php on line 468

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/joomla/import.php on line 35

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/joomla/import.php on line 38

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/joomla/import.php on line 39

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::load() should not be called statically in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/loader.php on line 161

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/loader.php on line 138

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/joomla/import.php on line 46

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/joomla/import.php on line 47

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/joomla/import.php on line 50

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/joomla/import.php on line 53

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/joomla/import.php on line 54

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/joomla/import.php on line 57

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/joomla/import.php on line 58

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/index.php:20) in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/joomla/session/session.php on line 423

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/index.php:20) in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/joomla/session/session.php on line 423

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/index.php:20) in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/joomla/session/session.php on line 426

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, string given in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/plugins/system/cefeedback.php on line 106
Hợp đồng dịch vụ
Back Thông tin Kiến thức về hợp đồng Hợp đồng dịch vụ

Hợp đồng dịch vụ

Xem kết quả: / 3
Bình thườngTuyệt vời 

1.1.           Khái niệm

Cung ứng dịch vụ là hoạt động thương mại, theo đó một bên có nghĩa vụ thực hiện dịch vụ cho một bên khác và nhận thanh toán; bên sử dụng dịch vụ có nghĩa vụ thanh toán cho bên cung ứng dịch vụ và sử dụng dịch vụ theo thỏa thuận.

Hợp đồng dịch vụ trong dân sự là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cung ứng dịch vụ thực hiện công việc cho bên thuê dịch vụ, còn bên thuê dịch vụ phải trả tiền dịch vụ cho bên cung ứng dịch vụ.

Theo đó, ta có thể rút ra cách hiểu về hợp đồng dịch vụ trong thương mại là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cung ứng dịch vụ có nghĩa vụ thực hiện dịch vụ cho bên sử dụng dịch vụ (khách hàng), còn bên sử dụng dịch vụ phải thanh toán cho bên cung ứng dịch vụ. Hợp đồng dịch vụ trong thương mại là hình thức pháp lý của quan hệ cung ứng dịch vụ trong thương mại, nó gắn liền với hoạt động thương mai là hoạt động cung ứng dịch vụ.

1.2.           Đặc Ä‘iểm :

  • ØHợp đồng dịch vụ trong thÆ°Æ¡ng mại cÅ©ng mang những đặc Ä‘iểm pháp lý cÆ¡ bản của hợp đồng dịch vụ trong dân sá»±, đó là :

-         Là hợp đồng song vụ : Cả bên cung ứng dịch vụ và bên sá»­ dụng dịch vụ đều có quyền và nghÄ©a vụ của mình, trong đó quyền của bên này tÆ°Æ¡ng ứng vá»›i nghÄ©a vụ của bên kia và ngược lại.

-         Là hợp đồng Æ°ng thuận : có hiệu lá»±c ngay từ thời Ä‘iểm các bên thỏa thuận xong các Ä‘iều khoản chủ yếu của hợp đồng.

  • ØĐặc Ä‘iểm riêng :

-         Đối tượng của hợp đồng dịch vụ trong thÆ°Æ¡ng mại là dịch vụ. Đối tượng dịch vụ của hợp đồng dịch vụ trong thÆ°Æ¡ng mại có phạm vi hẹp hÆ¡n đối tượng công việc của hợp đồng dịch vụ trong dân sá»±. Theo nghÄ©a Ä‘Æ¡n thuần thường hiểu thì dịch vụ có thể là mọi hành vi của chủ thể này thá»±c hiện công việc mang lại hiệu quả có lợi cho chủ thể khác. Dịch vụ là đối tượng của hợp đồng dịch vụ trong thÆ°Æ¡ng mại còn phải được thá»±c hiện vì mục đích sinh lời. NhÆ°ng nhÆ° vậy thì phạm vi của hợp đồng dịch vụ sẽ bao gồm cả những hợp đồng khác nhÆ° hợp đồng gia công, hợp đồng vận chuyển,… 

Dịch vụ đó phải là dịch vụ có thể thực hiện được, không bị pháp luật cấm và không trái đạo đức xã hội.

1.3.           Ná»™i dung 

Ná»™i dung của hợp đồng dịch vụ bao gồm tổng hợp các Ä‘iều khoản trong hợp đồng. Trong má»™t hợp đồng dịch vụ, các bên có thể thỏa thuận về : đối tượng (dịch vụ nào?), giá dịch vụ, thời hạn hoàn thành dịch vụ, thời hạn thanh toán…

1.3.1.     NghÄ©a vụ của bên cung ứng dịch vụ :

-         Cung ứng dịch vụ và thá»±c hiện các công việc liên quan đúng chất lượng, thời hạn, địa Ä‘iểm và các thỏa thuận khác

-         Bảo quản và phải giao lại cho khách hàng tài liệu và phÆ°Æ¡ng tiện được giao để thá»±c hiện dịch vụ sau khi hoàn thành việc cung ứng dịch vụ.

-         Báo ngày cho khách hàng về việc thông tin, tài liệu không đầy đủ, phÆ°Æ¡ng tiện không đảm bảo chất lượng để hoàn thành việc cung ứng dịch vụ.

-         Giữ bí mật về thông tin mà mình được biết trong thời gian cung ứng dịch vụ nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định

Nếu tính chất của loại dịch vụ được cung ứng yêu cầu bên cung ứng dịch vụ phải đạt được một kết quả nhất định thì bên cung ứng dịch vụ phải thực hiện việc cung ứng dịch vụ với kết quả phù hợp với các điều khoản và mục đích của hợp đồng. Nếu các bên không thỏa thuận cụ thể về tiêu chuẩn kết quả cần đạt được thì bên cung ứng phải có nghĩa vụ cung ứng dịch vụ với kết quả phù hợp với tiêu chuẩn thông thường của loại dịch vụ đó, trừ trường hơp có thỏa thuận khác.

Bên cung ứng dịch vụ có nghĩa vụ cung ứng dịch vụ với nỗ lực và khả năng cao nhất nếu tính chất của loại dịch vụ được cung ứng yêu cầu bên cung ứng dịch vụ phải nỗ lực cao nhất để đạt được kết quả mong muốn, trừ trường hợp có thỏa thuận khác

1.3.2.     NghÄ©a vụ của khách hàng :

-         Cung cấp cho bên cung ứng dịch vụ thông tin, tài liệu và các phÆ°Æ¡ng tiện cần thiết để thá»±c hiện việc cung ứng dịch vụ, nếu có thỏa thuận hoặc việc thá»±c hiện công việc đòi hỏi.

-         Hợp tác trong tất cả những vấn đề cần thiết khác để bên cung ứng có thể cung ứng dịch vụ má»™t cách thích hợp.

-         Trường hợp má»™t dịch vụ do nhiều bên cung ứng dịch vụ cùng tiến hành hoặc phối hợp vá»›i bên cung ứng dịch vụ khác, khách hàng phải Ä‘iều phối hoạt Ä‘á»™ng của các bên cung ứng dịch vụ để không gây cản trở đến hoạt Ä‘á»™ng của bên cung ứng dịch vụ nào.

-         Thanh toán tiền cung ứng dịch vụ nhÆ° đã thỏa thuận trong hợp đồng. Khi giao kết hợp đồng, nếu các bên không thỏa thuận về giá dịch vụ, phÆ°Æ¡ng pháp xác định giá dịch vụ và không có bất kỳ chỉ dẫn nào khác về giá dịch vụ thì giá dịch vụ được xác định theo giá của loại dịch vụ đó trong các Ä‘iều kiện tÆ°Æ¡ng tá»± về phÆ°Æ¡ng thức cung ứng, thời Ä‘iểm cung ứng, thị trường địa lý, phÆ°Æ¡ng thức thanh toán và các Ä‘iều kiện khác có ảnh hưởng đến giá dịch vụ.

Bạn muốn tìm hiểu thêm các vấn đề liên quan. Hãy tham khảo các bài viết khác tại website chúng tôi hoặc gọi Tổng đài 1900 6279 để được Luật sư tư vấn trực tiếp.