Notice: Constant _JEXEC already defined in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/index.php on line 20

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/joomla/import.php on line 29

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/joomla/import.php on line 32

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::load() should not be called statically in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/loader.php on line 161

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/loader.php on line 138

Strict Standards: Non-static method JRequest::clean() should not be called statically in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/joomla/import.php on line 33

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/joomla/environment/request.php on line 463

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/joomla/environment/request.php on line 464

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/joomla/environment/request.php on line 465

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/joomla/environment/request.php on line 466

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/joomla/environment/request.php on line 467

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/joomla/environment/request.php on line 468

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/joomla/import.php on line 35

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/joomla/import.php on line 38

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/joomla/import.php on line 39

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::load() should not be called statically in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/loader.php on line 161

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/loader.php on line 138

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/joomla/import.php on line 46

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/joomla/import.php on line 47

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/joomla/import.php on line 50

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/joomla/import.php on line 53

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/joomla/import.php on line 54

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/joomla/import.php on line 57

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/joomla/import.php on line 58

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/index.php:20) in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/joomla/session/session.php on line 423

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/index.php:20) in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/joomla/session/session.php on line 423

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/index.php:20) in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/joomla/session/session.php on line 426

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, string given in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/plugins/system/cefeedback.php on line 106
Giải quyết tranh chấp chấm dứt hợp đồng lao động
Back Dịch vụ Giải quyết tranh chấp Giải quyết tranh chấp chấm dứt hợp đồng lao động

Giải quyết tranh chấp chấm dứt hợp đồng lao động

Xem kết quả: / 2
Bình thườngTuyệt vời 
17B3833D61E11AE542BAB507EF187654

Pháp luật lao Ä‘á»™ng cho phép người lao Ä‘á»™ng, doanh nghiệp được quyền Ä‘Æ¡n phÆ°Æ¡ng chấm dứt hợp đồng lao Ä‘á»™ng trong má»™t số trường hợp mà không phải gánh chịu hậu quả pháp lý nhÆ°ng phải tuân thủ Ä‘iều kiện chấm dứt và thời gian thông báo trÆ°á»›c. Tuy nhiên, vì xuất phát từ nhu cầu của má»™t bên và chÆ°a có nhận thức đầy đủ về quy định pháp luật nên người lao Ä‘á»™ng và doanh nghiệp thường xảy ra tranh chấp. 

 

  Tranh chấp Ä‘Æ¡n phÆ°Æ¡ng chấm dứt hợp đồng lao Ä‘á»™ng là má»™t dạng tranh chấp lao Ä‘á»™ng phổ biến, Ä‘iển hình.

 

 Văn phòng Luật sÆ° Tô Đình Huy cung cấp dịch vụ Luật sÆ° giải quyết tranh chấp Ä‘Æ¡n phÆ°Æ¡ng chấm dứt hợp đồng lao Ä‘á»™ng, công việc cụ thể nhÆ° sau:

  -          TÆ° vấn, hÆ°á»›ng dẫn để khách hàng cung cấp đầy đủ hồ sÆ¡, giấy tờ liên quan đến quan hệ lao Ä‘á»™ng, việc chấm dứt hợp đồng lao Ä‘á»™ng và hÆ°á»›ng dẫn cách thu thập (nếu có);

 -          Phân tích, đánh giá hồ sÆ¡, lời trình bày của khách hàng để xác định nguyên nhân, cách và thời gian thông báo Ä‘Æ¡n phÆ°Æ¡ng chấm dứt hợp đồng lao Ä‘á»™ng;

 -          Nhận định và tÆ° vấn cÆ¡ sở pháp lý về tính hợp pháp của việc Ä‘Æ¡n phÆ°Æ¡ng chấm dứt hợp đồng lao Ä‘á»™ng;

 -          TÆ° vấn cÆ¡ sở pháp lý đối vá»›i yêu cầu của khách hàng;

 -          TÆ° vấn và Ä‘Æ°a ra các phÆ°Æ¡ng thức giải quyết tranh chấp phù hợp để khách hàng lá»±a chọn;

 -          Äáº¡i diện hoặc/và cá»­ Luật sÆ° bảo vệ quyền lợi cho má»™t trong các bên trong các buổi đàm phán, thÆ°Æ¡ng lượng, hòa giải.

 -          Trong trường hợp giải quyết tranh chấp tại Tòa án, chúng tôi sẽ:

 + TÆ° vấn, soạn thảo, há»— trợ hoàn thiện hồ sÆ¡ và đại diện ná»™p hồ sÆ¡ khởi kiện cho nguyên Ä‘Æ¡n;

 + Thu thập, tổng hợp, đánh giá và cung cấp chứng cứ kèm Ä‘Æ¡n và cho Tòa án;

 + Đại diện cho má»™t trong các bên tham gia tố tụng tại Tòa án các cấp;

 + Cá»­ Luật sÆ° bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho má»™t trong các bên tranh chấp.

 -          Khi sá»± việc kết thúc bằng bản án/quyết định có hiệu lá»±c, chúng tôi sẽ cá»­ đại diện yêu cầu thi hành bán án, đại diện tham gia tại cÆ¡ quan thi hành án và thá»±c hiện các biện pháp phù hợp để bảo vệ các bên theo bản án/quyết định.

 Vá»›i Ä‘á»™i ngÅ© Luật sÆ° nhiều năm kinh nghiệm tÆ° vấn pháp luật Lao Ä‘á»™ng và tham gia giải quyết các tranh chấp lao Ä‘á»™ng đặc biệt là các Tranh chấp Ä‘Æ¡n phÆ°Æ¡ng chấm dứt hợp đồng lao Ä‘á»™ng. Chúng tôi hy vọng năng lá»±c tốt của chúng tôi sẽ Ä‘em đến cho Quý khách hàng sá»± hài lòng.

Bạn muốn tìm hiểu thêm các vấn đề liên quan. Hãy tham khảo các bài viết khác tại website chúng tôi hoặc gọi Tổng đài 1900 6279 để được Luật sư tư vấn trực tiếp.