Notice: Constant _JEXEC already defined in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/index.php on line 20

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/joomla/import.php on line 29

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/joomla/import.php on line 32

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::load() should not be called statically in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/loader.php on line 161

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/loader.php on line 138

Strict Standards: Non-static method JRequest::clean() should not be called statically in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/joomla/import.php on line 33

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/joomla/environment/request.php on line 463

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/joomla/environment/request.php on line 464

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/joomla/environment/request.php on line 465

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/joomla/environment/request.php on line 466

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/joomla/environment/request.php on line 467

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/joomla/environment/request.php on line 468

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/joomla/import.php on line 35

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/joomla/import.php on line 38

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/joomla/import.php on line 39

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::load() should not be called statically in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/loader.php on line 161

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/loader.php on line 138

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/joomla/import.php on line 46

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/joomla/import.php on line 47

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/joomla/import.php on line 50

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/joomla/import.php on line 53

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/joomla/import.php on line 54

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/joomla/import.php on line 57

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/joomla/import.php on line 58

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/index.php:20) in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/joomla/session/session.php on line 423

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/index.php:20) in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/joomla/session/session.php on line 423

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/index.php:20) in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/joomla/session/session.php on line 426

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, string given in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/plugins/system/cefeedback.php on line 106
Luật sư giải quyết tranh chấp nội bộ công ty
Back Dịch vụ Giải quyết tranh chấp Luật sư giải quyết tranh chấp nội bộ công ty

Luật sư giải quyết tranh chấp nội bộ công ty

Xem kết quả: / 2
Bình thườngTuyệt vời 
dc

Các tranh chấp thường phát sinh trong nội bộ doanh nghiệp mà chúng tôi đảm nhận vai trò trung gian giải quyết các tranh chấp như sau:

a. Các tranh chấp giữa công ty với các thành viên của công ty về các vấn đề:

 • Tranh chấp về phần vốn góp của má»—i thành viên đối vá»›i công ty (thông thường phần vốn góp đó được tính bằng tiền, nhÆ°ng cÅ©ng có thể bằng hiện vật hoặc bằng giá trị quyền sở hữu công nghiệp);
 • Tranh chấp về mệnh giá cổ phiếu và số cổ phiếu phát hành đối vá»›i má»—i công ty cổ phần;
 • Tranh chấp về quyền sở hữu má»™t phần tài sản của công ty tÆ°Æ¡ng ứng vá»›i phần vốn góp vào công ty;
 • Tranh chấp về quyền được chia lợi nhuận hoặc về nghÄ©a vụ chịu lá»— tÆ°Æ¡ng ứng vá»›i phần vốn góp vào công ty;
 • Tranh chấp về yêu cầu công ty đổi các khoản nợ hoặc thanh toán các khoản nợ của công ty, thanh lý tài sản và thanh lý các hợp đồng mà công ty đã ký kết khi giải thể công ty;
 • Tranh chấp về các vấn đề khác liên quan đến việc thành lập, hoạt Ä‘á»™ng, giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi hình thức tổ chức của công ty.

 

b. Các tranh chấp giữa các thành viên của công ty với nhau là các tranh chấp về các vấn đề:

 • Tranh chấp giữa các thành viên của công ty về việc trị giá phần vốn góp vào công ty giữa các thành viên của công ty;
 • Tranh chấp về việc chuyển nhượng phần vốn góp vào công ty giữa các thành viên của công ty hoặc về việc chuyển nhượng phần vốn góp vào công ty của thành viên công ty đó cho người khác không phải là thành viên của công ty;
 • Tranh chấp về việc chuyển nhượng cổ phiếu không ghi tên và cổ phiếu có ghi tên;
 • Tranh chấp về mệnh giá cổ phiếu, số cổ phiếu phát hành và trái phiếu của công ty cổ phần hoặc về quyền sở hữu tài sản tÆ°Æ¡ng ứng vá»›i số cổ phiếu của thành viên công ty;
 • Tranh chấp về quyền được chia lợi nhuận hoặc về nghÄ©a vụ chịu lá»—, thanh toán nợ của công ty;
 • Tranh chấp về việc thanh lý tài sản, phân chia nợ giữa các thành viên của công ty trong trường hợp công ty bị giải thể, về các vấn đề khác giữa các thành viên của công ty liên quan đến việc thành lập, hoạt Ä‘á»™ng, giải thể, sáp nhập hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi hình thức tổ chức của công ty.

 

c. Nội dung dịch vụ tư vấn giải quyết tranh chấp nội bộ Công ty:

 • Tiếp nhận thông tin về vụ việc, rà soát hệ thống văn bản ná»™i bá»™ doanh nghiệp có liên quan đến vụ việc;
 • Lên phÆ°Æ¡ng án tÆ° vấn, phÆ°Æ¡ng án đại diện giải quyết các tranh chấp;
 • Dá»± thảo hợp đồng dịch vụ và tiến hành ký kết;
 • Làm việc vá»›i khách hàng, thống nhất phÆ°Æ¡ng án làm việc, giải quyết các tranh chấp bất đồng.
 • Tiếp xúc vá»›i các bên liên quan để đàm phán, thuyết phục nhằm giải quyết các tranh chấp ná»™i bá»™.
 • TÆ° vấn định hÆ°á»›ng đàm phán, giải quyết tranh chấp ná»™i bá»™ Công ty đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của thân chủ;
 • Cá»­ luật sÆ° tham gia giải quyết tranh chấp ná»™i bá»™ Công ty
 • Đại diện khách hàng khởi kiện, tham gia tố tụng tại Tòa án.
 • Đại diện khách hàng tham gia trong quá trình thi hành án để yêu cầu cÆ¡ quan Thi hành án thi hành bản án có hiệu lá»±c pháp luật của Toà án.
 • Các công việc khác có liên quan.
 • Quý khách có nhu cầu sá»­ dụng vụ của Văn phòng Luật sÆ° Tô Đình Huy xin vui lòng liên hệ để nhận được dịch vụ tÆ° vấn tốt nhất, chuyên nghiệp, uy tín và hiệu quả

  Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ TÔ ĐÌNH HUY

  Trụ sở: 441/15B Điện Biên Phủ, P.25, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh

  Điện thoại: 083. 8991104/ Fax: 083. 8991104

  Di động: 0916 732 634 hoặc 090 7676470

  Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

  Website: http://luatsuhcm.com và http://luatnhadat.net và http://hoidapluatviet.com

Bạn muốn tìm hiểu thêm các vấn đề liên quan. Hãy tham khảo các bài viết khác tại website chúng tôi hoặc gọi Tổng đài 1900 6279 để được Luật sư tư vấn trực tiếp.