Hợp đồng Xây dựng

3

Hoạt động thiết kế, xây dựng và các hoạt động khác có liên quan là một ngành nghề đang dần chiếm tỷ trọng rất lớn trong cơ cấu các ngành kinh tế ở Việt Nam. Các vấn đề pháp lý phát sinh từ hoạt động diễn ra khá đa dạng và phức tạp, liên quan đến giá trị rất lớn. Do vậy, các cá nhân, tổ chức khi tiến hành hoạt động rất chú trọng đến vấn đề hợp đồng. Chuyên mục là sự giới thiệu một các đầy đủ về các hợp đồng phát sinh. Hy vọng chúng ta có sự nhìn nhận toàn diện về hợp đồng trong lĩnh vực này.

Chi tiết...

Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Hợp đồng tổng thầu epc 2091
2 Hợp đồng xây dựng thi công xây dựng công trình 1771
3 Hợp đồng xây dựng về tư vấn lập quy hoạch xây dựng; tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình; tư vấn khảo sát xây dựng; tư vấn thiết kế xây dựng; tư vấn giám sát thi công xây dựng công t 1233
4 Hợp đồng tư vấn xây dựng 1716
5 Hợp đồng tư vấn thi công xây dựng công trình 1549
6 Hợp đồng nguyên tắc về tổng thầu xây dựng công trình 2025
7 Hợp đồng lập luận chứng kinh tế - kỹ thuật cho công trình 1679
8 Hợp đồng kinh tế giao nhận thầu xây lắp công trình 1760
9 Hợp đồng khảo sát địa điểm dự kiến xây dựng công trình 1653
10 Hợp đồng giao nhận thầu thiết kế xây dựng công trình 1794