Back Thông tin Thông tin pháp luật

Thông tin pháp luật

Bán, cho tặng xe: Bắt buộc phải đến công chứng?

  • PDF.

Một Thông tư của Bộ Công an gây nhiều cách hiểu khác nhau, đối với các loại  xe có giá trị thấp, nhiều ý kiến cho rằng đã làm khó cho dân. Hôm qua 29/3, một cuộc họp liên ngành do Thứ trưởng Bộ Tư pháp Lê Hồng Sơn chủ trì đã được tổ chức nhằm tìm tiếng nói chung cho vấn đề này.

Cần nhìn nhận đúng bản chất của hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất để bảo đảm nghĩa vụ của người thứ ba

  • PDF.

Ký hợp đồng nào?

Đầu tư chứng khoán số 50 đã có bài viết “Rủi ro hiện hữu với hàng vạn hợp đồng thế chấp”, phản ánh nỗi lo lắng của giới ngân hàng về việc TAND tỉnh Quảng Ngãi tuyên vô hiệu hợp đồng thế chấp mà ngân hàng đã ký với khách hàng. Theo đó, căn cứ vào Bộ Luật dân sự năm 2005, ngân hàng và khách hàng đã ký hợp đồng thế chấp quyền sử dụng để bảo đảm nghĩa vụ của người thứ ba (bên thế chấp và bên vay là 02 chủ thể). Tuy nhiên, theo Tòa án thì trong tình huống nêu trên, về hình thức hợp đồng, các bên phải ký hợp đồng bảo lãnh, chứ không phải là hợp đồng thế chấp.