Back Thông tin Nghiệp vụ về hợp đồng Cách soạn thảo hợp đồng mua bán

Cách soạn thảo hợp đồng mua bán

6 Contract-4

Cách soạn thảo hợp đồng mua bán hàng hóa hợp pháp, phù hợp với tạp quán kinh doanh của doanh nghiệp và đối tác là điều vô cùng quan trọng khi giao kết kinh doanh.


I. Xác định các vấn đề cần có trong hợp đồng

1. Gạch ra những điều khoản mấu chốt cần có

Mỗi hoạt động kinh doanh có cách thức bảo quản hàng hóa, vận chuyển, thanh toán riêng, các lĩnh vực kinh doanh khác cũng vậy. Do đó doanh nghiệp cần xác định các vấn đề cần có trong hợp đồng để đảm bảo hợp đồng đáp ứng đủ các yêu cầu về bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp.

2. Xác định các nội dung bắt buộc phải có

Các nội dung này dựa trên quy định của Bộ luật dân sự, bộ luật thương mại và tập quán, thực tế kinh doanh.

3. Tổng hợp nội dung mục 1 lồng ghép vào các mục nội dung chính ở mục 2 để đưa ra các nội dung cần phải có trong hợp đồng.

II. Xây dựng hệ thống điều khoản an toàn

1. Soạn thảo các điều khoản về chấm dứt hợp đồng, sửa đổi bổ sung hợp đồng: Căn cứ vào thực tế kinh doanh loại sản phẩm, doanh nghiệp nắm bắt được các trường hợp có thể gây cản trở cho việc thực hiện hợp đồng dẫn đến quyết định sửa đổi bổ sung, chấm dứt hợp đồng để từ đó đưa ra các thỏa thuận về vấn đề này cho phù hợp.

2. Soạn thảo các điều khoản về lựa chọn luật áp dụng, cơ quan giải quyết tranh chấp nếu có.

III. Xây dựng các điều khoản quyền, nghĩa vụ các bên

Căn cứ vào mục I,II các nội dung nào doanh nghiệp mong muốn các bên ưu tiên tuân theo thì nên đưa vào quyền và nghĩa vụ của các bên.

IV. Xây dựng bản nháp của hợp đồng

Người soạn thảo cần đọc qua để chỉnh sửa câu chữ cho ngắn gọn nhưng phù hợp, tránh sai lỗi chính tả, sử dụng câu chữ sai ngữ pháp,...

V. Phê duyệt hợp đồng

Hợp đồng sau khi được soạn thảo cần được kiểm tra chéo. Các bạn nên nhờ những người có kinh nghiệm, trình độ đọc và soát xét hợp đồng để tổng hợp các vấn đề cần chỉnh sửa trước khi đưa hợp đồng vào sử dụng.

Bạn muốn tìm hiểu thêm các vấn đề liên quan. Hãy tham khảo các bài viết khác tại website chúng tôi hoặc gọi Tổng đài 1900 6279 để được Luật sư tư vấn trực tiếp.