Back Thông tin Kiến thức về hợp đồng Bồi thường thiệt hại trong hợp đồng

Bồi thường thiệt hại trong hợp đồng

Xem kết quả: / 0
Bình thườngTuyệt vời 

Chúng ta được biết hợp đồng có thể coi là “luật” giữa các bên. Chính vì vậynếu hợp đồng không được thực hiện theo thỏa thuận của các bên thì người bị thiệt hại phải được bồi thường một cách thỏa đáng. Bộ luật dân sự năm 2005 không có quy định riêng về bồi thường thiệt hại về hợp đồng. Về nguyên tắc ta có thể hiểu việc bồi thường phải được thực hiện theo thỏa thuận. Nếu không có thỏa thuận thì áp dụng theo quy định của bộ luật Dân sự

Theo pháp luật Việt Nam hiện nay, việc bồi thường hợp đồng dựa trên 4 điều kiện cơ bản [1]:

Thứ nhất là phải có sự vi phạm hợp đồng. Vi phạm hợp đồng là việc không thực hiện hợp đồng hoặc thực hiện không đúng hợp đồng.

Thứ hai là phải có lỗi của bên vi phạm .

Thứ ba là có thiệt hại trên thực tế xẩy ra. Thiệt hại là những gì mà một bên bị mất đi và những  gì đáng lẽ họ nhận được mà do có sự vi phạm hợp đồng của phía bên kia nên họ đã không thể nhận được. Thiệt hại bao gồm những thiệt hại thực tế và thiệt hại phát sinh.

Và cuối cùng là phải có mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm hợp đồng và thiệt hại xẩy ra.[1]  Phạm Duy Nghĩa, Luật thương mại (II): Pháp luật hợp đồng trong kinh doanh, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, [2008], tr.69, 70.

Bạn muốn tìm hiểu thêm các vấn đề liên quan. Hãy tham khảo các bài viết khác tại website chúng tôi hoặc gọi Tổng đài 1900 6279 để được Luật sư tư vấn trực tiếp.