Back Thông tin Kiến thức về hợp đồng Các nguyên tắc của hợp đồng thương mại

Các nguyên tắc của hợp đồng thương mại

Xem kết quả: / 1
Bình thườngTuyệt vời 

1.1.           Nguyên tắc tự do khế ước

Nguyên tắc này được pháp luật thừa nhận một cách ró ràng, được thể hiện trong BLDS 2005 và LTM 2005 với quyền tự do, tự nguyện cam kết , thỏa thuận . Như vậy, khi giao kết hợp đồng với ai, với những điều kiện nào đều phụ thuộc vào sự tự do định đoạt của người tham gia hoạt động kinh doanh. Khi một hợp đồng được coi là hợp pháp, các bên tham gia giao kết hợp đồng buộc phải tuân thủ.

1.2.           Nguyên tắc tự do lựa chọn luật áp dụng đối với hợp đồng có yêu tố nước ngoài

Đối với hợp đồng có yếu tố nước ngoài, các bên có quyền lựa chọn luật áp dụng cho hợp đồng ( có thể là pháp luật của quốc gia hoặc một công ước, một tập quán quốc tế….)

1.3.           Nguyên tắc thiện chí và trung thực

Với nguyên tắc trên, các bên giao kết hợp đồng phải hành xử một cách thiện chí, trung thực trong quá trình đàm phán, giao kết, chấm dứt quan hệ hợp đồng.

Việc xác định thiện chí và trung thực phụ thuộc vào từng trường hợp cụ thể, tòa án sẽ giải thích thông qua các bản án

Bạn muốn tìm hiểu thêm các vấn đề liên quan. Hãy tham khảo các bài viết khác tại website chúng tôi hoặc gọi Tổng đài 1900 6279 để được Luật sư tư vấn trực tiếp.