Back Thông tin Án lệ tranh chấp hợp đồng

Án lệ tranh chấp hợp đồng

Tranh chấp do từ chối nhận hàng

 • PDF.

TRANH CHẤP DO TỪ CHỐI NHẬN HÀNG


Các bên:

Nguyên đơn   : Người bán Singapore

Bị đơn          : Người mua Việt Nam

Giao kết hợp đồng thông qua người đại diện

 • PDF.

TRANH CHẤP TRONG HỢP ĐỒNG MUA BÁN NGŨ CỐC

Các bên:

Nguyên đơn   : Người bán Singapore

Bị đơn : Người mua Việt nam

Giá trị của giấy chứng nhận giám định chất lượng

 • PDF.

TRANH CHẤP VỀ CHẤT LƯỢNG

CUA ĐÔNG LẠNH VÀ TÔM MUỐI

Các bên:

Nguyên đơn        : Người mua Mỹ

Bị đơn                 : Người bán Trung Quốc

Hợp đồng vô hiệu khi chủ thế ký kết không đủ thẩm quyền

 • PDF.

TRANH CHẤP VỀ TIỀN TẠM ỨNG

TRONG HỢP ĐỒNG LÀM PHIM

Các bên:

Nguyên đơn   : Một công ty Hồng Kông - Macao

Bị đơn : Một cơ quan văn hoá nghệ thuật Trung Quốc

Tranh chấp về giao hàng không đúng chất lượng

 • PDF.

TRANH CHẤP VỀ CHẤT LƯỢNG MÁY ĐÓNG GÓI

Các bên:

Nguyên đơn   : Người mua Trung Quốc

Bị đơn : Người bán Hồng Kông

Tranh chấp về giao hàng thiếu số lượng

 • PDF.

TRANH CHẤP VỀ GIAO HÀNG THIẾU

TRONG HỢP ĐỒNG MUA BÁN QUẦN ÁO TRẺ EM

Các bên:

Nguyên đơn   : Người mua Cuba

Bị đơn : Người bán Trung Quốc

 

Giải quyết tranh chấp về việc giao hàng chậm

 • PDF.

 TRANH CHẤP VỀ VIỆC GIAO HÀNG CHẬM TRONG HỢP ĐỒNG GIA CÔNG GĂNG TAY

Các bên:

Nguyên đơn   : Bên gia công Trung Quốc

Bị đơn : Bên thuê gia công Hồng Kông

Phạm vi áp dụng của điều khoản trọng tài

 • PDF.

TRANH CHẤP TRONG HỢP ĐỒNG MUA BÁN TRANG THIẾT BỊ

Các bên:

Nguyên đơn   : Người bán Mỹ

Bị đơn : Người mua Ấn Độ

 

Giải quyết tranh chấp về thay đổi giá trị hàng hóa trong hợp đồng

 • PDF.

TRANH CHẤP VỀ VIỆC TĂNG GIÁ HÀNG

TRONG HỢP ĐỒNG MUA BÁN THÉP

Các bên:

Nguyên đơn   : Người mua Ai Cập 

Bị đơn : Người bán Nam Tư

 

 

Doanh nghiệp không mất nghĩa vụ khi giải thế

 • PDF.

TRANH CHẤP VỀ VIỆC TỪ CHỐI NHẬN HÀNG

TRONG HỢP ĐỒNG BÁN NGUYÊN LIỆU

Các bên:

Nguyên đơn   : Một doanh nghiệp Nhà nước của một quốc gia đang

              phát triển (doanh nghiệp X)

Bị đơn : Công ty nước ngoài Y

Giải quyết tranh chấp giao hàng không đúng quy cách

 • PDF.

 

Các bên:

Nguyên đơn   : Người Bán

Bị đơn : Người Mua

Các vấn đề được đề cập:

-       Luật áp dụng

-       Điều 13(3) và (5) của Quy tắc trọng tài của Phòng Thương mại Quốc tế (I.C.C)

-       Công ước Hague 1955 về luật áp dụng cho buôn bán hàng hoá quốc tế

-       Tập quán trong thương mại quốc tế