Back Thông tin Án lệ tranh chấp hợp đồng

Án lệ tranh chấp hợp đồng

Tranh chấp khi trì hoãn thực hiện nghĩa vụ trong hợp đồng

 • PDF.

TRANH CHẤP KHI TRÌ HOÃN THỰC HIỆN NGHĨA VỤ TRONG HỢP ĐỒNG

Các bên:

Nguyên đơn   : Nhà thầu Đan Mạch

Bị đơn : Nhà thầu lại Ai Cập

Tranh chấp về việc sửa đổi giá trong hợp đồng

 • PDF.

TRANH CHẤP VỀ SỬA ĐỔI GIÁ TRONG HỢP ĐỒNG 

Các bên:

Nguyên đơn   : Nhà thầu phụ Italia

Bị đơn : Nhà thầu chính Libi

Tranh chấp về thù lao trong hợp đồng thiết kế

 • PDF.

TRANH CHẤP VỀ THÙ LAO TRONG HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ

Các bên:

Nguyên đơn   : Kiến trúc sư người Mỹ

Bị đơn : Công ty thuê thiết kế Arập Xê-út

Tranh chấp do làm mất hàng

 • PDF.

TRANH CHẤP DO LÀM MẤT HÀNG

Các bên:

Nguyên đơn   : Công ty thuê tàu Việt Nam

Bị đơn : Công ty vận tải Singapore

Tranh chấp về nghĩa vụ vận chuyển

 • PDF.

TRANH CHẤP VỀ NGHĨA VỤ VẬN CHUYỂN

TRONG HỢP ĐỒNG C&F

Các bên:

Nguyên đơn   : Một công ty Bỉ

Bị đơn            : Một công ty Bỉ là thành viên

                          của một tập đoàn Nhật Bản

Tranh chấp khi không thực hiện nghĩa vụ bốc hàng

 • PDF.

TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN DO KHÔNG XẾP HÀNG

Các bên:

Nguyên đơn   : Chủ tàu Việt Nam

Bị đơn : Người thuê tàu Hồng Kông

Tranh chấp do hàng hóa không đạt tiêu chuẩn

 • PDF.

TRANH CHẤP DO HÀNG HOÁ KHÔNG ĐẠT TIÊU CHUẨN

 

Các bên:

Nguyên đơn   : Chủ tàu

Bị đơn : Bên thuê tàu

Tranh chấp về khả năng đi biển của tàu

 • PDF.

TRANH CHẤP VỀ KHẢ NĂNG ĐI BIỂN CỦA TÀU

Các bên:

Nguyên đơn   : Công ty thuê chở hàng Australia

Bị đơn : Công ty vận tải đường biển Trung Quốc

Tranh chấp về thời gian đợi cầu bến

 • PDF.

TRANH CHẤP VỀ THỜI GIAN ĐỢI CẦU BẾN

Các bên:

Nguyên đơn   : Chủ tàu

Bị đơn            : Công ty thuê tàu

Tranh chấp về thời hạn dỡ hàng

 • PDF.

TRANH CHẤP VỀ THỜI HẠN DỠ HÀNG

Các bên:

Nguyên đơn   : Công ty vận tải hàng hải

Bị đơn            : Công ty thuê tàu

Tranh chấp về tình trạng an toàn của cầu cảng

 • PDF.

TRANH CHẤP TÌNH TRẠNG AN TOÀN CỦA CẦU CẢNG

Các bên:

Nguyên đơn   : Công ty gửi hàng

Các Bị đơn    : Công ty vận tải hàng hải

                          Công ty khai thác cầu cảng