Hợp đồng Thế chấp

10

Cùng là việc chủ sở hữu tài sản dùng tài sản của mình để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ dân sự đối với bên kia nhưng khác với cầm cố, người thế chấp không phải chuyển giao tài sản của mình cho bên nhận thế chấp. Hoạt động thế chấp tài sản để đảm bảo cho nghĩa vụ khác, nhất là trong hoạt động vay tài sản ngày càng gia tăng xuất phát từ nhu cầu tìm kiếm nguồn vốn và mở rộng đầu tư. 

Do vậy, chúng tôi cung cấp đến quý khách hàng những mẫu hợp đồng thế chấp tài sản để hỗ trợ khách hàng trong hoạt động vay và thế chấp tài sản, quản lý được một số rủi ro có thể lường trước được.

Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Biên bản xác định giá trị tài sản bảo đảm 1664
2 Hợp đồng thế chấp, cầm cố 1953
3 Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất 1695
4 Hợp đồng thế chấp bằng giá trị quyền sử dụng đất 1788