Hợp đồng Tài chính - Ngân hàng

18 Hoạt động tài chính, ngân hàng là trung gian lưu chuyển nguồn vốn và có thể xếp vào nhóm kinh doanh nhạy cảm trong nền kinh tế. Đặc tính này xuất phát từ sự nhạy cảm với biến động của thị trường và một sự thay đổi nhỏ trong lĩnh vự tài chính, ngân hàng kéo theo sự biến động của hầu hết các hoạt động thị trường. Khi mà hoạt động tài chính, ngân hàng không còn bị giới hạn bởi phạm vi lãnh thổ như hiện nay thì tác động của nó mở rộng đến cả lĩnh vực chính trị - xã hội. Xuất phát từ tầm quan trọng đó nên những giao dịch liên quan có cơ chế điều chỉnh rất khắt khe. Để đảm bảo quyền lợi cho các bên, chúng tôi hệ thống một số mẫu hợp đồng tài chính, ngân hàng trong thư mục này.

Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập