Hợp đồng Sở hữu trí tuệ

15 Thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế, các sản phẩm sở hữu trí tuệ Việt Nam có điều kiện xâm nhập ra thị trường nước ngoài cũng như sự du nhập mạnh mẽ các sản phẩm trí tuệ của nước ngoài vào nước ta. Đây vừa là cơ hôi, vừa là thách thức đối với một đất nước mà quyền sở hữu trí tuệ chưa được xem trọng đúng mức. Hàng ngàn tác phẩm, công nghệ mới gia tăng từng ngày, từng tháng, từng năm nhưng nhiều chủ sở hữu vẫn chưa nhận thức đầy đủ về phương pháp bảo hộ sản phẩm cho chính mình, chưa khai thác được hết lợi ích của sản phẩm mang lại. Do đó, chúng tôi cung cấp cho khách hàng các mẫu hợp đồng về sở hữu trí tuệ để quý khách có cái nhìn mới và toàn diện hơn về lĩnh vực này.

Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Hợp đồng sử dụng tác phẩm (đối với tac phẩm tạo hinh, mỹ thuật ứng dụng, tac phẩm nhiếp ảnh) 1457
2 Hợp đồng sử dụng tác phẩm (trong lĩnh vực sản xuất băng âm thanh, đĩa âm thanh, băng hình, đĩa hình, phim và chương trình phát thanh, truyền hình) 1431
3 Hợp đồng sử dụng tác phẩm (trong lĩnh vực xuất bản) 1500
4 Hợp đồng sử dụng tác phẩm (trong lĩnh vực biểu diễn) 1492
5 Hợp đồng chuyển giao công nghệ 1940