Hợp đồng Sản xuất - Gia công

18 Gia công là một khâu trong quá trình sản xuất được chuyên môn hóa. Gia công đã được nhiều doanh nghiệp đăng ký trở thành hoạt động chính của mình và ngày càng phổ biến. Hoạt động này phù hợp với các doanh nghiệp không có vốn đầu tư lớn và mong muốn nhanh mang lại lợi nhuận. Những hợp đồng nhận gia công hàng hóa từ nước ngoài cũng mang lại nguồn thu đáng kể cho các doanh nghiệp Việt Nam. Nhằm hỗ trợ cho khách hàng các thông tin cần thiết, chúng tôi cung cấp tại trang này một số mẫu hợp đồng sản xuất gia công.

Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Biểu giá chào cho hàng hóa sản xuất, gia công ngoài nước đã nhập khẩu và đang được chào bán tại Việt Nam 1246
2 Biểu giá chào cho hàng hóa sản xuất, gia công ngoài nước 1544
3 Biểu giá chào cho hàng hóa sản xuất, gia công trong nước 1591
4 Hợp đồng gia công đặt hàng trong nước 1910
5 Hợp đồng sửa chữa ô tô (tàu thủy, máy) 1879
6 Hợp đồng gia công đặt hàng trong nước 1708