Hợp đồng Nhà và đất

 

2

Liên quan đến lĩnh vực đất đai, nhà ở, bất động sản khác hiện đang điều chỉnh bởi hơn 700 văn bản pháp luật và tất nhiên để vận dụng một cách linh hoạt và đúng luật vẫn là vấn đề khá khó khăn đối với cá nhân tổ chức nói chung và các nhà làm luật nói riêng. Chuyên mục hợp đồng nhà đất là tập hợp các loại hợp đồng phát sinh trong thực tế, rất đa dạng. Hy vọng thông qua chuyên mục quý khách hàng có sự nhìn nhận tổng quát về hợp đồng, giao dịch trong lĩnh vực nhà đất.

Chi tiết...

Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Hợp đồng thuê nhà 2188
2 Giấy thỏa thuận về việc bồi thường để lập hồ sơ sử dụng đất 1257
3 Hợp đồng góp vốn bằng căn hộ nhà chung cư 1401
4 Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất 1516
5 Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất 1436
6 Hợp đồng thế chấp căn hộ nhà chung cư 1494
7 Hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất 1339
8 Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất 1393
9 Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất 1290
10 Hợp đồng thuê căn hộ nhà chung cư 1459
11 Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất 1415
12 Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất 1365
13 Hợp đồng tặng cho căn hộ nhà chung cư 1399
14 Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất 1390
15 Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất 1386
16 Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất 1462
17 Hợp đồng mua bán căn hộ nhà chung cư 1422
18 Hợp dồng cho nhà 1489
19 Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất 1280
20 Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân 1333