Hợp đồng Nhà và đất

 

2

Liên quan đến lĩnh vực đất đai, nhà ở, bất động sản khác hiện đang điều chỉnh bởi hơn 700 văn bản pháp luật và tất nhiên để vận dụng một cách linh hoạt và đúng luật vẫn là vấn đề khá khó khăn đối với cá nhân tổ chức nói chung và các nhà làm luật nói riêng. Chuyên mục hợp đồng nhà đất là tập hợp các loại hợp đồng phát sinh trong thực tế, rất đa dạng. Hy vọng thông qua chuyên mục quý khách hàng có sự nhìn nhận tổng quát về hợp đồng, giao dịch trong lĩnh vực nhà đất.

Chi tiết...

Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Hợp đồng thuê nhà 2455
2 Giấy thỏa thuận về việc bồi thường để lập hồ sơ sử dụng đất 1421
3 Hợp đồng góp vốn bằng căn hộ nhà chung cư 1577
4 Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất 1713
5 Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất 1607
6 Hợp đồng thế chấp căn hộ nhà chung cư 1650
7 Hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất 1488
8 Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất 1557
9 Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất 1458
10 Hợp đồng thuê căn hộ nhà chung cư 1637
11 Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất 1600
12 Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất 1552
13 Hợp đồng tặng cho căn hộ nhà chung cư 1577
14 Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất 1623
15 Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất 1547
16 Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất 1624
17 Hợp đồng mua bán căn hộ nhà chung cư 1579
18 Hợp dồng cho nhà 1682
19 Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất 1443
20 Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân 1524