Hợp đồng Mua bán hàng hóa

13

Mua bán hàng hóa là hoạt động chính trong hoạt động thương mại, là cầu nối giữa sản xuất và tiêu dùng, đã được mở rộng ra ngoài phạm vi biên giới lãnh thổ quốc gia. Hợp đồng mua bán hàng hóa rất phong phú, được điều chỉnh bởi nhiều nguồn luật và khá phổ biến trong hoạt động kinh doanh của bất kỳ cá nhân, tổ chức nào. Nếu có những nhận thức tổng quát và nắm vững các quy định pháp luật về hợp đồng mua bán hàng hóa sẽ giúp các chủ thể kinh doanh ký kết và thực hiện hợp đồng thuận lợi, an toàn và hiệu quả.

Vì mục tiêu lợi ích của các bên, chúng tôi cung cấp đến quý khách hàng các mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa thường phát sinh trên thực tế trong mục này.

Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Bảo lãnh thực hiện hợp đồng 2484
2 Phụ lục danh mục hàng hóa theo hợp đồng 1954
3 Hợp đồng cung cấp hàng hóa 2310
4 Giấy phép bán hàng của nhà sản xuất 1928
5 Hợp đồng xuất khẩu gạo 1606
6 Hợp đồng nhập khẩu mua thiết bị điện lạnh 1699
7 Hợp đồng ủy thác nhập khẩu 2059
8 Hợp đồng ủy thác xuất khẩu 2114
9 Hợp đồng môi giới 1794
10 Hợp đồng mua bán hàng hóa 2142
11 Hợp đồng tiêu thụ nông sản hàng hóa 1960
12 Hợp đồng nhập khẩu mua thiết bị điện lạnh 1664
13 Hợp đồng mua bán hàng hóa 2143