Hỏi đáp Luật Xây Dựng
Xin cho biết về điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng?
Để hạn chế các thiệt hại xảy ra, nâng cao trách nhiệm của các chủ thể khi công trình có xảy ra sự cố, kịp thời xử lý sự cố và đảm bảo an toàn cho công trình thì chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng, chủ quản lý sử dụng công trình, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm gì?
Chủ đầu tư, nhà thầu cần tuân thủ các quy định về an toàn trong thi công xây dựng như thế nào để hạn chế các tai nạn lao động xảy ra trong khi thi công xây dựng công trình?
Xin cho biết về quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư trong thi công xây dựng công trình?

Trang 1 trong tổng số 5