Thủ tục thành lập Trung tâm hòa giải thương mại

Rate this item
(0 votes)

Tôi là hòa giải viên thương mại có kinh nghiệm 05 năm công tác trong lĩnh vực này. Nay tôi muốn thành lập Trung tâm hòa giải thương mại ở thành phố H. Xin hỏi, pháp luật quy định như thế nào về thủ tục thành lập Trung tâm hòa giải thương mại?

Văn phòng Luật sư Tô Đình Huy trả lời: Theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 22/2017/NĐ-CP, thủ tục thành lập Trung tâm hòa giải thương mại được quy định như sau:

1. Công dân Việt Nam có đủ tiêu chuẩn hòa giải viên thương mại quy (có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của Bộ luật dân sự; có phẩm chất đạo đức tốt, có uy tín, độc lập, vô tư, khách quan; có trình độ đại học trở lên và đã qua thời gian công tác trong lĩnh vực được đào tạo từ 02 năm trở lên; có kỹ năng hòa giải, hiểu biết pháp luật, tập quán kinh doanh, thương mại và các lĩnh vực liên quan) muốn thành lập Trung tâm hòa giải thương mại phải gửi 01 bộ hồ sơ đến Bộ Tư pháp. Hồ sơ bao gồm:

(i) Giấy đề nghị thành lập Trung tâm hòa giải thương mại theo mẫu do Bộ Tư pháp ban hành;

(ii) Danh sách sáng lập viên;

(iii) Giấy tờ chứng minh sáng lập viên đủ tiêu chuẩn hòa giải viên thương mại;

(iv) Dự thảo Quy tắc hòa giải của Trung tâm.

Nội dung của Quy tắc hòa giải của Trung tâm không được trái quy định của pháp luật.

2. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Tư pháp cấp Giấy phép thành lập cho Trung tâm hòa giải thương mại; trường hợp từ chối thì phải thông báo lý do bằng văn bản. Người bị từ chối có quyền khiếu nại, khởi kiện theo quy định của pháp luật.