Hành vi nào bị cấm đối với hòa giải viên thương mại?

Rate this item
(0 votes)

Pháp luật quy định những hành vi nào bị cấm đối với hòa giải viên thương mại?

Văn phòng Luật sư Tô Đình Huy trả lời: Điều 10 Nghị định số 22/2017/NĐ-CP quy định những hành vi sau đây bị cấm đối với hòa giải viên thương mại:

1. Tiết lộ thông tin về vụ việc, khách hàng mà mình biết được trong quá trình hòa giải, trừ trường hợp được các bên tranh chấp đồng ý bằng văn bản hoặc pháp luật có quy định khác.

2. Vi phạm quy tắc đạo đức hòa giải viên thương mại.

3. Nhận, đòi hỏi thêm bất kỳ một khoản tiền, lợi ích nào khác từ các bên ngoài khoản thù lao và chi phí đã thỏa thuận.

4. Các hành vi bị cấm khác theo quy định của pháp luật.