Khái niệm và hình thức của hòa giải thương mại

Rate this item
(0 votes)

Công ty của anh P đang có tranh chấp thương mại với một doanh nghiệp. Anh P muốn giải quyết tranh chấp bằng phương thức hòa giải thương mại. Anh muốn biết hòa giải thương mại là gì? Pháp luật quy định có các hình thức hòa giải thương mại nào?

 Văn phòng Luật sư Tô Đình Huy trả lời: Theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 22/2017/NĐ-CP, hòa giải thương mại là phương thức giải quyết tranh chấp thương mại do các bên thoả thuận và được hòa giải viên thương mại làm trung gian hòa giải hỗ trợ giải quyết tranh chấp theo quy định của Nghị định này. Hiện có 02 hình thức hòa giải sau đây:

1. Hòa giải thương mại quy chế là hình thức giải quyết tranh chấp tại một tổ chức hòa giải thương mại theo quy định của Nghị định số 22/2017/NĐ-CP và Quy tắc hòa giải của tổ chức đó.

2. Hòa giải thương mại vụ việc là hình thức giải quyết tranh chấp do hòa giải viên thương mại vụ việc được các bên lựa chọn tiến hành theo quy định của Nghị định số 22/2017/NĐ-CP và thỏa thuận của các bên.