Đóng thuế hai lần có được hoàn lại

Rate this item
(0 votes)

Hiện nay công ty chúng tôi (Công ty A) đang sản xuất vải thô tại Việt Nam và giao sản phẩm này cho nhà máy may mặc đóng tại Việt Nam. Từ năm 2009, chúng tôi đã thực hiện dự án theo phương thức chuyển tiền bán vải về công ty mẹ đóng tại Seoul.

Tuy nhiên năm nay, phía nhà máy may đã báo với chúng tôi rằng phải đóng 1% của giá trị Invoice là thuế nhà thầu nước ngoài vào thuế thu nhập doanh nghiệp và yêu cầu công ty chúng tôi phải chuyển khoản số tiền khoảng 60 nghìn USD. Phía nhà máy may cũng cho biết đã nộp thuế bằng tên của công ty chúng tôi.

Sau khi Hiệp định tránh đánh thuế hai lần được ký kết thì nếu trình trước các giấy tờ như thẻ cư trú lên cơ quan thuế có thẩm quyền thì không phải nộp 1% thuế, tuy nhiên trong khoảng thời gian không khai báo trước là từ năm 2009 đến tháng 6/2012 thì chúng tôi là doanh nghiệp phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tại Hàn Quốc với số tiền là 60 nghìn USD nên số tiền thuế chúng tôi nộp tại Việt Nam có được hoàn lại tại Hàn Quốc không?

Trả lời:

Việc giải quyết hồ sơ và/hoặc đề nghị áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần nói chung và Hiệp định thuế với Hàn Quốc nói riêng cần phải căn cứ vào quy định cụ thể tại từng hợp đồng. Do không có hợp đồng kèm theo nên xin trả lời về mặt nguyên tắc như sau:

Để được miễn, giảm thuế Hiệp định đối với thu nhập phát sinh tại Việt Nam, công ty mẹ của công ty A hoặc đại điện được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện các thủ tục áp dụng Hiệp định theo hướng dẫn tại Điều 18, Chương II, Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ, không phải chỉ “trình trước các giấy tờ như thẻ cư trú lên cơ quan thuế có thẩm quyền” như ý kiến của công ty.

Trường hợp theo quy định của hợp đồng giữa công ty và đối tác tại Việt Nam, và Hiệp định thuế giữa Việt Nam và Hàn Quốc, công ty mẹ của công ty A có nghĩa vụ nộp thuế TNDN tại Việt Nam đối với thu nhập thu được từ việc bán vải cho nhà máy may mặc đóng tại Việt Nam thì theo quy định tại Khoản 2, Điều 23 (Các biện pháp xóa bỏ đánh thuế hai lần) của Hiệp định thuế giữa Việt Nam – Hàn Quốc, số thuế TNDN đã nộp tại Việt Nam sẽ được phép khấu trừ vào số thuế TNDN phải nộp tại Hàn Quốc đối với khoản thu nhập đó. Tuy nhiên, số thuế khấu trừ sẽ không vượt quá số thuế Hàn Quốc tính trên thu nhập từ các nguồn tại Việt Nam với số thuế tại Hàn Quốc  tính trên tổng thu nhập.

       Trường hợp công ty mẹ của công ty A đã nộp thuế TNDN tại Hàn Quốc thì công ty mẹ tại Hàn Quốc cần đề nghị Cơ quan thuế Hàn Quốc hoàn lại số thuế TNDN đã nộp tại Việt Nam.