Thẩm quyền giải quyết khiếu nại hành chính

Rate this item
(0 votes)

Trường hợp không đồng ý với kết luận giải quyết khiếu nại lần cuối của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, có thể khiếu nại với cấp nào?

Văn phòng Luật sư Tô Đình Huy trả lời: Theo quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo, việc giải quyết khiếu nại hành chính được thực hiện như sau. Trước hết là khiếu nại với Cục Sở hữu trí tuệ. Nếu không đồng ý với quyết định giải quyết lần thứ nhất của Cục, hoặc quá thời hạn giải quyết mà không nhận được quyết định giải quyết của Cục Sở hữu trí tuệ thì có thể chọn một trong hai phương án: Khiếu nại lên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hoặc khởi kiện với Toà Hành chính Toà án nhân dân.

Trường hợp khiếu nại với Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, nếu đương sự không đồng ý với kết quả giải quyết của Bộ trưởng, hoặc trong trường hợp người khiếu nại cho rằng quá trình giải quyết của Bộ Khoa học và Công nghệ vi phạm pháp luật thì có thể có đơn khởi kiện tại Toà Hành chính Toà án nhân dân cấp tỉnh.

Kết luận cuối cùng của các vụ khiếu nại hành chính về sở hữu công nghịêp thuộc thẩm quyền của Toà án.