Hỗ trợ học nghề khi thu hồi đất?

Rate this item
(0 votes)

Gia đình anh A ở nông thôn, công việc chính và thu nhập của gia đình là trồng chè, lúa. Để phục vụ cho mục đích quốc phòng an ninh, gia đình anh A bị thu hồi toàn bộ diện tích đất nông nghiệp, nay không còn đất nông nghiệp để sản xuất, anh A muốn đi học nghề để chuyển đổi nghề nghiệp. Trường hợp của anh A có được hưởng chế độ hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp không? Pháp luật quy định như thế nào về chuyển đổi nghề nghiệp, việc làm cho người lao động ở khu vực nông thôn?

Trả lời:

Theo quy định của Luật việc làm, Anh A được hưởng hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp. Tại Điều 15 Luật việc làm quy định về hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, việc làm cho người lao động ở khu vực nông thôn như sau:

1. Căn cứ chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Nhà nước hỗ trợ chuyn đổi nghề nghiệp, việc làm cho người lao động ở khu vực nông thôn.

2. Người lao động ở khu vực nông thôn tham gia chuyển đổi nghề nghiệp, việc làm được hưởng các chế độ sau đây:

a) Hỗ trợ học nghề;

b) Tư vấn miễn phí về chính sách, pháp luật về lao động, việc làm, học nghề;

c) Giới thiệu việc làm miễn phí;

Vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm theo quy định tại các điều 11, 12 và 13 của Luật này.

Bạn muốn tìm hiểu thêm các vấn đề liên quan. Hãy tham khảo các bài viết khác tại website chúng tôi hoặc gọi Tổng đài 1900 6279 để được Luật sư tư vấn trực tiếp.

Leave a comment