Hỏi đáp Luật Lao Động
Tại địa phương tôi hiện đang có dự án xây dựng đường liên thôn phục vụ sản xuất nông nghiệp, một số lao động trong xã đang có nhu cầu muốn được làm việc trong thời gian dự án triển khai tại xã. Hỏi những người lao động tại xã có được tham gia việc làm công cho dự án không ? Trả lời: Điều 19 Luật việc làm quy định về đối tượng tham gia như sau: 1. Người lao động được tham gia chính sách việc làm công khi có đủ các điều kiện sau đây: a) Cư trú hợp pháp tại địa phương nơi thực hiện dự án, hoạt động; b) Tự nguyện tham gia chính sách việc làm công. 2. Người lao động quy định tại khoản 1 Điều này là người dân tộc thiểu số; người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc hộ bị…
Gia đình anh A ở nông thôn, công việc chính và thu nhập của gia đình là trồng chè, lúa. Để phục vụ cho mục đích quốc phòng an ninh, gia đình anh A bị thu hồi toàn bộ diện tích đất nông nghiệp, nay không còn đất nông nghiệp để sản xuất, anh A muốn đi học nghề để chuyển đổi nghề nghiệp. Trường hợp của anh A có được hưởng chế độ hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp không? Pháp luật quy định như thế nào về chuyển đổi nghề nghiệp, việc làm cho người lao động ở khu vực nông thôn? Trả lời: Theo quy định của Luật việc làm, Anh A được hưởng hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp. Tại Điều 15 Luật việc làm quy định về hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, việc làm cho người lao động ở khu vực nông thôn như…
Tôi đã làm việc tại một Cty may ở Nam Định được hơn 1 năm, sau đó nghỉ ngang. Nay tôi muốn nhận lại sổ BHXH nhưng Cty yêu cầu bồi thường nửa tháng lương. Việc Cty yêu cầu bồi thường đó có đúng không? Quyền lợi của NLĐ khi tự ý nghỉ ngang gồm những gì?
Nhiều thành viên có hỏi: Lịch nghỉ Tết Âm lịch 2016 như thế nào? Được quy định tại văn bản nào?

Trang 1 trong tổng số 34