Thứ tự phân chia tài sản khi phá sản ?

Rate this item
(2 votes)

Công ty đang chuẩn bị làm thủ tục phá sản, không biết thứ tự phân chia tài sản khi phá sản quy định như thế nào ?

 Điều 37 Luật phá sản quy định: 
1. Trường hợp Thẩm phán ra quyết định mở thủ tục thanh lý đối với doanh nghiệp, hợp tác xã thì việc phân chia giá trị tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã theo thứ tự sau đây:
a) Phí phá sản;
b) Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác theo thoả ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;
c) Các khoản nợ không có bảo đảm phải trả cho các chủ nợ trong danh sách chủ nợ theo nguyên tắc nếu giá trị tài sản đủ để thanh toán các khoản nợ thì mỗi chủ nợ đều được thanh toán đủ số nợ của mình; nếu giá trị tài sản không đủ để thanh toán các khoản nợ thì mỗi chủ nợ chỉ được thanh toán một phần khoản nợ của mình theo tỷ lệ tương ứng.
2. Trường hợp giá trị tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã sau khi đã thanh toán đủ các khoản quy định tại khoản 1 Điều này mà vẫn còn thì phần còn lại này thuộc về:
a) Xã viên hợp tác xã;
b) Chủ doanh nghiệp tư nhân;
c) Các thành viên của công ty; các cổ đông của công ty cổ phần;
d) Chủ sở hữu doanh nghiệp nhà nước.
3. Trường hợp Thẩm phán ra quyết định mở thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh đối với doanh nghiệp, hợp tác xã thì việc thanh toán được thực hiện theo thứ tự quy định tại khoản 1 Điều này, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác.

Bạn muốn tìm hiểu thêm các vấn đề liên quan. Hãy tham khảo các bài viết khác tại website chúng tôi hoặc gọi Tổng đài 1900 6279 để được Luật sư tư vấn trực tiếp.

3 comments

 • Comment Link Alfredherry Thứ năm, 27 Tháng 7 2017 07:19 posted by Alfredherry

  wh0cd178760 avodart online abilify buy amitriptyline

 • Comment Link Jerrydaw Thứ hai, 03 Tháng 7 2017 09:49 posted by Jerrydaw

  lcknvzzhcn76z2895l

  google

  google

  t4h772b29viyfh71yj

 • Comment Link CaseyFut Thứ ba, 25 Tháng 4 2017 23:39 posted by CaseyFut

  wh0cd523917 buy cialis

Leave a comment