Hỏi đáp luật đầu tư
Tôi đang có kế hoạch đầu tư dự án bất động sản tại Phú Quốc, với tổng vốn đầu tư là 170 tỷ đồng. Tôi xin hỏi thủ tục xin phép đầu tư dự án như thế nào?
Công ty X là một công ty nước ngoài kinh doanh về thực Phẩm tại Việt Nam. Vừa qua, công ty nhận được lời đề nghị về việc ưu tiên mua hàng nông sản của địa phương nơi công ty đống trụ sở. Vậy công ty X có phải ưu tiên mua hàng như lời đề nghị không? Luật đầu tư quy định về vấn đề này như thế nào ?
Tôi được biết, cuối năm 2005, Nhà nước ta đã ban hành Luật đầu tư với những quy định nhằm tạo lập một sân chơi bình đẳng cho các thành phần kinh tế. Xin cho biết cụ thể chính sách về đầu tư của Nhà nước ta hiện nay như thế nào?
Ông B là Việt Kiều định cư ở Pháp. Ông góp vốn vào công ty của một người anh em họ hiện đang kinh doanh trong lĩnh vực ngân hàng tại Việt Nam. Tuy nhiên, ông vẫn băn khoăn muốn biết nhà nước Việt Nam có những bảo đảm như thế nào đối với vốn và tài sản của nhà đầu tư?