Hợp đồng Lao động - Việc làm

11

Mối quan hệ giữa người sử dụng lao động và người lao động có ý nghĩa quyết định hiệu quả công việc và mục tiêu lợi nhuận. Tính cạnh tranh và đào thải trong môi trường lao động ngày càng cao, quyền lợi của người sử dụng lao động và người lao động có nguy cơ bị xâm phạm ngày càng nhiều.

Trước tình hình đó, chúng ta cần có sự thỏa thuận chặt chẽ về nội dung và đảm bảo về mặt hình thức của hợp đồng lao động để có cơ sở bảo vệ quyền lợi của các bên, đồng thời tránh những vi phạm pháp lý không đáng có. Hệ thống thư viện hợp đồng sẽ giúp người sử dụng lao động và người lao động có những nhận thức chung và chuẩn bị những điều kiện cần thiết trước khi tiến tới giao kết hợp đồng lao động.

Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Hợp đồng đào tạo và giáo dục định hướng cho lao động Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài 2018
2 Hợp đồng đi làm việc tại nước...... 2148
3 Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động 2692
4 Thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động 2437
5 Thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động 2249
6 Thỏa ước lao động tập thể 2441
7 Hợp đồng lao động đối với lao động trong trang trại 2107
8 Hợp đồng cung ứng lao động 2169
9 Thông báo chuyển trả trợ cấp thôi việc 1888
10 Phụ lục hợp đồng lao động 2301
11 Hợp đồng lao động 2099
12 Hợp đồng cung ứng lao động 1730
13 Hợp đồng công tác (tiếng anh) 1992
14 Hợp đồng lao động 2182
15 Hợp đồng đi làm việc ở nước ngoài 1940
16 Hợp đồng cung ứng lao động 1903