1 Hợp tác giữa các công ty đã trở thành một phần quan trọng trong kinh doanh. Lý do thật đơn giản: đó là bổ sung kỹ năng cho nhau, chia sẻ công cụ, chi phí và ý tưởng để có thể hiện thực hoá một sáng kiến hay và các bên hợp tác sẽ cùng thu được lợi nhuận.

Việc hợp tác kinh doanh có thể lập pháp nhân mới hay không thành lập pháp nhân mới. Vì thế, nếu đang nghĩ đến chuyện hợp tác cùng doanh nghiệp nào đó hãy tham khảo các hợp đồng trong thư viện của chúng tôi để có góc nhìn toàn diện nhất.

Chi tiết ...

Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Hợp đồng liên kết của các cơ sở văn hóa giáo dục nước ngoài tại Việt Nam 1865 Tải về
2 Hợp đồng liên doanh 2783 Tải về
3 Hợp đồng lắp ráp thiết bị khoa học kỹ thuật 1954 Tải về
4 Hợp đồng hợp tác kinh doanh 2553 Tải về
5 Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất 1938 Tải về
6 Hợp đồng liên doanh 2504 Tải về
7 Hợp đồng hợp tác kinh doanh 2607 Tải về
8 Hợp đồng liên doanh đầu tư xây dựng căn hộ 2104 Tải về
9 Hợp đồng liên doanh đấu thầu, thi công 2357 Tải về
10 Hợp đồng góp vốn đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và công trình nhà ở 2063 Tải về
11 Hợp đồng hợp tác đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng 2083 Tải về
12 Hợp đồng hợp tác đầu tư khu nghỉ dưỡng 2049 Tải về
13 Hợp đồng góp vốn và phân chia diện tích căn hộ chung cư 1907 Tải về
14 Hợp đồng góp vốn đầu tư xây dựng khu dân cư 2236 Tải về
15 Hợp đồng khung BOT 1999 Tải về
16 Hợp đồng góp vốn đầu tư hạ tầng kỹ thuật 1884 Tải về
17 Hợp đồng liên doanh san lấp mặt bằng 2859 Tải về
18 Hợp đồng liên doanh thi công xây dựng 2198 Tải về
19 Hợp đồng liên doanh (xây dựng dự án bất động sản) 2039 Tải về