1 Hợp tác giữa các công ty đã trở thành một phần quan trọng trong kinh doanh. Lý do thật đơn giản: đó là bổ sung kỹ năng cho nhau, chia sẻ công cụ, chi phí và ý tưởng để có thể hiện thực hoá một sáng kiến hay và các bên hợp tác sẽ cùng thu được lợi nhuận.

Việc hợp tác kinh doanh có thể lập pháp nhân mới hay không thành lập pháp nhân mới. Vì thế, nếu đang nghĩ đến chuyện hợp tác cùng doanh nghiệp nào đó hãy tham khảo các hợp đồng trong thư viện của chúng tôi để có góc nhìn toàn diện nhất.

Chi tiết ...

Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Hợp đồng liên kết của các cơ sở văn hóa giáo dục nước ngoài tại Việt Nam 1672 Tải về
2 Hợp đồng liên doanh 2465 Tải về
3 Hợp đồng lắp ráp thiết bị khoa học kỹ thuật 1743 Tải về
4 Hợp đồng hợp tác kinh doanh 2338 Tải về
5 Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất 1708 Tải về
6 Hợp đồng liên doanh 2256 Tải về
7 Hợp đồng hợp tác kinh doanh 2370 Tải về
8 Hợp đồng liên doanh đầu tư xây dựng căn hộ 1911 Tải về
9 Hợp đồng liên doanh đấu thầu, thi công 2144 Tải về
10 Hợp đồng góp vốn đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và công trình nhà ở 1837 Tải về
11 Hợp đồng hợp tác đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng 1886 Tải về
12 Hợp đồng hợp tác đầu tư khu nghỉ dưỡng 1841 Tải về
13 Hợp đồng góp vốn và phân chia diện tích căn hộ chung cư 1725 Tải về
14 Hợp đồng góp vốn đầu tư xây dựng khu dân cư 2010 Tải về
15 Hợp đồng khung BOT 1818 Tải về
16 Hợp đồng góp vốn đầu tư hạ tầng kỹ thuật 1692 Tải về
17 Hợp đồng liên doanh san lấp mặt bằng 2619 Tải về
18 Hợp đồng liên doanh thi công xây dựng 1993 Tải về
19 Hợp đồng liên doanh (xây dựng dự án bất động sản) 1839 Tải về