Notice: Constant _JEXEC already defined in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/index.php on line 20

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/joomla/import.php on line 29

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/joomla/import.php on line 32

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::load() should not be called statically in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/loader.php on line 161

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/loader.php on line 138

Strict Standards: Non-static method JRequest::clean() should not be called statically in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/joomla/import.php on line 33

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/joomla/environment/request.php on line 463

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/joomla/environment/request.php on line 464

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/joomla/environment/request.php on line 465

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/joomla/environment/request.php on line 466

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/joomla/environment/request.php on line 467

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/joomla/environment/request.php on line 468

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/joomla/import.php on line 35

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/joomla/import.php on line 38

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/joomla/import.php on line 39

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::load() should not be called statically in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/loader.php on line 161

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/loader.php on line 138

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/joomla/import.php on line 46

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/joomla/import.php on line 47

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/joomla/import.php on line 50

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/joomla/import.php on line 53

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/joomla/import.php on line 54

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/joomla/import.php on line 57

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/joomla/import.php on line 58

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/index.php:20) in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/joomla/session/session.php on line 423

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/index.php:20) in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/joomla/session/session.php on line 423

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/index.php:20) in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/libraries/joomla/session/session.php on line 426

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, string given in /home/luatnhad/public_html/luathopdong.com/plugins/system/cefeedback.php on line 106
Hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại

Hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại

  • PDF.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập–Tự do–Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ QUẢNG CÁO THƯƠNG MẠI
Số......../HĐQC

Hôm nay, ngày... tháng... năm.... tại...... (ghi địa điểm ký kết).

Chúng tôi gồm có:

Bên thuê quảng cáo (gọi tắt là Bên A)

– Tên doanh nghiệp: ..............................................................................................................

– Địa chỉ trụ sở chính: ...........................................................................................................

– Điện thoại:......................... Telex:................................. Fax:..............................................

– Tài khoản số:................................ mở tại ngân hàng: .........................................................

– Đại diện................................................. Chức vụ: .............................................................

– Giấy ủy quyền số (nếu được ủy quyền thay Giám đốc ký):................................................

Ngày... tháng... năm.... do... chức vụ........ ký.

Bên nhận dịch vụ quảng cáo (gọi tắt là Bên B)

– Tên doanh nghiệp: ..............................................................................................................

– Địa chỉ trụ sở chính: ...........................................................................................................

– Điện thoại:......................... Telex:................................. Fax:..............................................

– Tài khoản số:................................ mở tại ngân hàng: .........................................................

– Đại diện................................................. Chức vụ: .............................................................

– Giấy ủy quyền số (nếu được ủy quyền thay Giám đốc ký):................................................

Ngày... tháng... năm.... do... chức vụ........ ký.

Sau khi thảo luận hai bên đồng ý ký hợp đồng quảng cáo với những nội dung sau đây:

Điều 1. Nội dung công việc.

1– Hình thức quảng cáo: Bên A thuê Bên B làm dịch vụ quảng cáo (hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ...) bằng hình thức:... (quảng cáo thông tin trên tạp chí... chụp ảnh, vẽ...).

2– Nội dung quảng cáo: được hai bên thỏa thuận có phụ lục đính kèm phù hợp với pháp luật hiện hành.

3– Chi tiết quảng cáo: phụ lục đính kèm và không tách rời khỏi hợp đồng (tên sản phẩm, chất lượng, thành tích đạt được qua các kỳ hội chợ, triển lãm, giá cả và chương trình khuyến mại...).

Điều 2. Phương thức, phương tiện quảng cáo.

1– Phương thức: yêu cầu nêu được hình thức, chất lượng bằng hình ảnh, biểu tượng, âm thanh, lời nói... có sức hấp dẫn lôi cuốn khách hàng.

2– Phương tiện: yêu cầu quay hình ảnh, vẽ biểu tượng, panô, áp phích, bảng có hộp đèn, chữ nổi, hay trên báo chí, tạp chí, truyền hình...

Điều 3. Phí dịch vụ và phương thức thanh toán.

1– Tổng chi phí dịch vụ theo hợp đồng là:....... đồng (viết bằng chữ).

Trong đó:

– Phí dịch vụ quảng cáo là:................. đồng.

– Chi phí về nguyên vật liệu là:................. đồng.

– Các chi phí khác (nếu có) là:................. đồng.

2– Bên A thanh toán cho Bên B bằng đồng Việt Nam và bằng hình thức (chuyển khoản, tiền mặt) và được chia ra làm... lần.

– Lần thứ nhất...................

– Lần thứ hai:...........................

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Bên A.

1– Bên A có nghĩa vụ cung cấp thông tin trung thực, chính xác về hoạt động sản xuất, hàng hóa dịch vụ thương mại của đơn vị mình và chịu trách nhiệm về các thông tin do mình cung cấp cho Bên B.

2– Bên A có quyền lựa chọn hình thức, nội dung , phương tiện , phạm vi và thời gian quảng cáo thương mại.

3– Khi có sự tranh chấp của bên thứ ba về những nội dung thông tin kinh tế, nhãn hiệu hàng hóa, bản quyền... đối với Bên A thì Bên A phải tự mình giải quyết, trong trường hợp đó Bên B có quyền đơn phương đình chỉ hợp đồng và yêu cầu Bên A chịu trách nhiệm bồi thường chi phí cho Bên B (nếu có).

4– Bên A có quyền kiểm tra, giám sát việc thực hiện hợp đồng dịch vụ quảng cáo theo nội dung, điều khoản đã ký kết.

5– Trả phí dịch vụ quảng cáo theo thỏa thuận tại Điều 3 của hợp đồng này.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Bên B.

1– Yêu cầu bên thuê quảng cáo thương mại cung cấp thông tin quảng cáo trung thực, chính xác theo đúng thời hạn của hợp đồng.

2– Thực hiện dịch vụ quảng cáo thương mại theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng.

3– Được nhập khẩu vật tư, nguyên liệu và các sản phẩm quảng cáo thương mại cần thiết cho hoạt động dịch vụ quảng cáo của mình theo quy định của pháp luật.

4– Nhận phí quảng cáo theo thỏa thuận trong hợp đồng.

Điều 6. Tranh chấp hợp đồng.

1– Hai bên cần chủ động thông báo cho nhau biết tiến độ thực hiện hợp đồng, nếu có vấn đề bất lợi gì phát sinh, các bên phải kịp thời báo cho nhau biết và chủ động bàn bạc giải quyết trên cơ sở thương lượng đảm bảo hai bên cùng có lợi (có lập biên bản ghi toàn bộ nội dung đó).

2– Trường hợp có nội dung tranh chấp không tự giải quyết được thì thống nhất nộp đơn đến Tòa án... để được giải quyết.

3– Các chi phí về kiểm tra, xác minh và án phí Tòa án do bên có lỗi chịu.

Điều 7. Thời hạn có hiệu lực hợp đồng.

1– Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày... tháng... năm.... đến ngày... tháng... năm.... hai bên sẽ tổ chức họp và lập biên bản thanh lý hợp đồng sau đó... ngày. Bên B có trách nhiệm tổ chức vào thời gian, địa điểm thích hợp.

2– Hợp đồng này được lập thành... bản, có giá trị như nhau, mỗi bên giữ... bản.

                  ĐẠI DIỆN BÊN B                                    ĐẠI DIỆN BÊN A

                          Chức vụ                                                    Chức vụ

                  (Ký tên, đóng dấu)                                    (Ký tên, đóng dấu)

Bạn muốn tìm hiểu thêm các vấn đề liên quan. Hãy tham khảo các bài viết khác tại website chúng tôi hoặc gọi Tổng đài 1900 6279 để được Luật sư tư vấn trực tiếp.