Hỏi đáp Luật Phá Sản
 Xin cho biết quyền và nghĩa vụ của quản tài viên trong giải quyết vụ việc phá sản?
Được biết “quản tài viên” là một chế định mới được đưa vào Luật phá sản năm 2014 sau khi tiếp thu kinh nghiệm của pháp luật phá sản các nước trên thế giới. Vậy, đề nghị cho biết khái niệm quản tài viên, điều kiện hành nghề quản tài viên?
Thẩm quyền giải quyết vụ việc phá sản của tòa án nhân được được quy định như thế nào trong Luật phá sản năm 2014?
Luật phá sản áp dụng cho các đối tượng nào? Có áp dụng cho đối tượng là các cá nhân kinh doanh hay không?

Trang 1 trong tổng số 2