Hỏi đáp Luật Chứng Khoán
Hỏi: Tôi muốn mở một tài khoản chứng khoán, tôi nghe nói là phải mở một tài khoản ngân hàng để kết nối với tài khoản chứng khoán. Điều này có bắt buộc? Vậy tôi có thể kết nối với tài khoản tại bất kỳ ngân hàng nào không?