Hợp đồng Điện ảnh - Giải trí

14 Mặc dù trong vài năm trở lại đây, nền điện ảnh, giải trí của Việt Nam cũng đã đạt được vài thành tích đáng khích lệ nhưng so với tốc độ phát triển của thế giới thì những gì Việt Nam đạt được trong lĩnh vực này còn quá khiêm tốn. Hệ quả này xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó có ý thức của người hoạt động điện ảnh, giải trí đối với đam mê và trách nhiệm nghề nghiệp, sự lỏng lẻo trong việc ràng buộc trách nhiệm của các bên trong hợp đồng, pháp luật điều chỉnh chưa bao hàm hết phạm vi. Nhiều tranh chấp phát sinh trong phạm vi quốc gia và ngoài lãnh thổ phần nào làm xấu đi hình ảnh của Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế. Để góp phần cải thiện tình hình của nền điện ảnh và lĩnh vực giải trí, chúng tôi cung cấp đến khách hàng các mẫu hợp đồng điện ảnh, giải trí trong thư viện hợp đồng.

Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập