Dịch vụ tư vấn hợp đồng cho thuê tài chính

Xem kết quả: / 1
Bình thườngTuyệt vời 
Chỉ mục bài viết
Dịch vụ tư vấn hợp đồng cho thuê tài chính
Trang 2
Tất cả các trang
51819-tu-van-ve-hop-dong-kinh-te

Hợp đồng thuê tài chính là phương thức thể hiện hoạt động cho thuê máy móc thiết bị, động sản khác trong một thời gian nhất định. Nội dung Hợp đồng có nhiều điểm ràng buộc trách nhiệm hai bên xuất phát từ đặc trưng của hoạt động cho thuê tài chính: bên thuê được tiếp cận công nghệ, sử dụng máy móc đáp ứng nhu cầu khi không đủ nguồn vốn trong khi bên cho thuê đầu tư tài sản mới và thu hồi chậm; trong khi đó bên thuê phải chi trả một khoản tiền thuê lớn hơn giá thị trường của việc mua tài sản do nhu cầu và điều kiện hiện tại.Bạn muốn tìm hiểu thêm các vấn đề liên quan. Hãy tham khảo các bài viết khác tại website chúng tôi hoặc gọi Tổng đài 1900 6279 để được Luật sư tư vấn trực tiếp.