Hợp đồng Đấu giá - Đấu thầu

4

Để giải quyết tốt bài toán về hiệu quả của việc sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực đầu tư, các nhà làm luật Việt Nam đã lựa chọn đấu thầu như một phương pháp tối ưu. Đối với đấu thầu, giao kết hợp đồng là bước có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với cả quá trình đấu thầu.

Xuất phát từ tầm trọng nêu trên, chúng tôi cung cấp đến quý khách hàng những mẫu hợp đồng liên quan đến hoạt động đấu giá, đấu thầu nhằm giúp quý khách xúc tiến hoạt động của mình nhanh chóng và hiệu quả.

Chi tiết....

Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Thông báo mời thầu 1525
2 Mẫu bảo lãnh dự thầu 1710
3 Báo cáo về năng lực tài chính của nhà thầu 1657
4 Báo cáo về kinh nghiệm và năng lực của nhà thầu trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chính 1453
5 Báo cáo danh mục các hợp đồng tương tự đã thực hiện 1654
6 Đơn dự thầu 1741
7 Biên bản đấu giá không thành 1577
8 Biên bản bán đấu giá thành 1627
9 Văn bản bán đấu giá tài sản 1616
10 Hợp đồng ủy quyền bán đấu giá tài sản 1583
11 Biên bản nhận hồ sơ đấu giá 1548
12 Đơn xin mua lại tài sản đấu giá 1581