Hợp đồng Đấu giá - Đấu thầu

4

Để giải quyết tốt bài toán về hiệu quả của việc sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực đầu tư, các nhà làm luật Việt Nam đã lựa chọn đấu thầu như một phương pháp tối ưu. Đối với đấu thầu, giao kết hợp đồng là bước có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với cả quá trình đấu thầu.

Xuất phát từ tầm trọng nêu trên, chúng tôi cung cấp đến quý khách hàng những mẫu hợp đồng liên quan đến hoạt động đấu giá, đấu thầu nhằm giúp quý khách xúc tiến hoạt động của mình nhanh chóng và hiệu quả.

Chi tiết....

Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Thông báo mời thầu 1630
2 Mẫu bảo lãnh dự thầu 1823
3 Báo cáo về năng lực tài chính của nhà thầu 1777
4 Báo cáo về kinh nghiệm và năng lực của nhà thầu trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chính 1578
5 Báo cáo danh mục các hợp đồng tương tự đã thực hiện 1785
6 Đơn dự thầu 1872
7 Biên bản đấu giá không thành 1673
8 Biên bản bán đấu giá thành 1736
9 Văn bản bán đấu giá tài sản 1731
10 Hợp đồng ủy quyền bán đấu giá tài sản 1714
11 Biên bản nhận hồ sơ đấu giá 1669
12 Đơn xin mua lại tài sản đấu giá 1695