Hợp đồng Chứng khoán

6

So với thế giới thì thị trường chứng khoán Việt Nam ra đời muộn (năm 2000) và từ đó đến nay, lĩnh vực này có nhiều thăng trầm do đặc tính mới mẻ và phức tạp. Sức hút của thị trường chứng khoán đối với các nhà đầu tư còn hạn chế do những lo ngại về kinh nghiệm và khung pháp lý điều chỉnh. Chúng tôi giới thiệu tới quý khách hàng những mẫu hợp đồng có liên quan nhằm hướng đến một nhận thức khái quát, đồng thời hỗ trợ những ai đang có nhu cầu và mong muốn đầu tư vào chứng khoán.

Chi tiết...

Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Hợp đồng mở tài khoản giữa thành viên lưu ký là ngân hàng và khách hàng 1678
2 Hợp đồng bán và mua lại giấy tờ có giá 1733
3 Hợp đồng tư vấn tổ chức đấu giá bán cổ phần 1885
4 Hợp đồng tư vấn niêm yết chứng khoán trên sàn giao dịch 2016
5 Hợp đồng tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp 1955
6 Hợp đồng ủy quyền bán chứng khoán 2033