Hợp đồng Cho vay

7 Bạn rất cần một khoản tiền để chi tiêu? Bạn cần một khoản tiền rất lớn để đầu tư vào dự án hứa hẹn lợi nhuận khổng lồ? Nhưng bạn không có sẵn nguồn tài chính tại thời điểm đó. Vay tài sản là phương pháp hữu hiệu để tháo gỡ những khó khăn kịp thời. Đặc biệt, với xu thế phát triển kinh tế toàn cầu, việc hợp tác và hỗ trợ trong đời sống, hơn hết là lĩnh vực kinh doanh trở nên thiết yếu. Do vậy, việc vay và cho vay giữa các chủ thể, phạm vi địa lý, giá trị tài sản vay được mở rộng và nâng cao. Giá trị vay càng lớn kèm theo những rủi ro càng cao. Thư viện hợp đồng về lĩnh vực này sẽ giúp các cá nhân, tổ chức tiếp cận và hiểu rõ hơn về hợp đồng liên quan đến hoạt động này.

Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Thông báo của ngân hàng nhà nước 03 1718
2 Thông báo của ngân hàng nhà nước 01 1706
3 Biên bản kiểm tra sau khi cho vay 1781
4 Giấy đề nghị gia hạn nợ gốc, lãi 1780
5 Hợp đồng tín dụng ngắn hạn 1725
6 Mẫu báo cáo thẩm định và đề nghị duyệt cho khách hàng vay vốn 1828
7 Mẫu giấy đề nghị vay vốn 1959
8 Hợp đồng tín dụng trung, dài hạn 1895
9 Hợp đồng vay, tín dụng 2129
10 Hợp đồng bảo đảm bằng tài sản hình thành từ vốn vay 1799
11 Hợp đồng bảo lãnh bằng tài sản của bên thứ ba 1731
12 Hợp đồng bảo lãnh hạn mức 2193
13 Hợp đồng bảo lãnh kiêm bảo đảm bằng tài sản 1760
14 Hợp đồng bảo lãnh vay vốn nước ngoài 1777
15 Hợp đồng cho vay 1898